Länkstig

Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9

Kurs
L9HK12
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-29105
Ansökan öppnar 16 september 2024

Om utbildningen

Delkurs A: Hushåll, hälsa och resurshushållning i det dagliga

Delkursen ger en introduktion till det hushållsvetenskapliga kunskapsområdet och till skolämnet hem- och konsumentkunskap, dess historiska framväxt, samtida mål, innehåll, arbetssätt och perspektiv. Verksamheter i hushållet studeras genom litteratur och hushållsstudier. Ämnesspecifika perspektiv, begrepp och teorier introduceras. Framträdande perspektiv i kursen är hållbar utveckling med särskild betoning på hälsa, ekonomi och miljö. Området mat och måltider introduceras i köksförlagda moment där fokus läggs på perspektiven hälsa, ekonomi och miljö vid val av mat, metoder och hygien. Undervisning i hem- och konsumentkunskap planeras och diskuteras med stöd i skolans styrdokument och ämnesdidaktisk forskning. Delkursen ger också en grundläggande introduktion till metod och vetenskapligt skrivande.

Delkurs B: Mat, individ och samhälle

I delkursen problematiseras begreppet matkultur. Matkultur i Sverige behandlas utifrån olika perspektiv till exempel historiskt, geografiskt och ekonomiskt. Betydelsen av genus, ålder, migration och socioekonomisk status uppmärksammas. Dessutom behandlas olika förhållningssätt till mat och måltider, till exempel utifrån etniska, religiösa, etiska och sociala perspektiv. Vidare synliggörs matens betydelse för identitet och dess symboliska värde för att uttrycka tillhörighet och distansering. I delkursen diskuteras mötet mellan matkultur, identitet och undervisning i hem- och konsumentkunskap. Det ingår även en didaktisk uppgift med fokus på relationer mellan mat, kultur och identitet utifrån skolan styrdokument och ämnesdidaktisk forskning.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)