Göteborgs universitet
Bild
personer i ett klassrum som lyssnar till en presentation

Policydag

QoG-institutets policydag arrangeras varje vår för att överbrygga glappet mellan vetenskap och praktik. Policydagen syftar till att erbjuda en mötesplats för beslutsfattare, praktiker och akademiker.

Tidigare policy dagar

 

QoG Policy Day 2023: "Korruption och kvalitet i välfärdsstaten: Det svenska systemets möjligheter och utmaningar".

 

Policy Dialogue Day 2019: ”New Challenges to Democracy, Governance, and Peace.” 

I samarbete med V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, GLD-Gothenburg (Program for Governance and Local Development), UCPD (Uppsala Conflict Data Program) and ViEWS (a Political Violence Early-Warning System).

 

Policy Dialogue Day 2018: "New Research = Better Policies. Insights on Democracy, Governance, and Armed Conflict."

I samarbete med V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, GLD-Gothenburg (Program for Governance and Local Development), UCPD (Uppsala Conflict Data Program) and ViEWS (a Political Violence Early-Warning System).

 

Policy Dialogue Day 2017: ”From Knowledge to Action: Current Insights on Democracy, Governance and Armed Conflict.”

I samarbete med V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, GLD-Gothenburg (Program for Governance and Local Development) och UCPD (Uppsala Conflict Data Program).