Göteborgs universitet
Länkstig

Kultur

Välkommen till Jonsereds herrgårds publika program. På Jonsereds herrgård, scener i Göteborg och arenor som Vetenskapsfestivalen, Almedalen, Frihamnsdagarna och Bokmässan samt online med filmade program.

Vill du gå på litterära salonger, konserter och konstutställningar i Jonsereds herrgårdsmiljö? Ta del av föreläsningar, samtal och debatter med rykande aktuella frågeställningar på scener i Göteborg?

Vara med om något extra spännande på Vetenskapsfestivalen? Diskutera samhälle, forskning och politik under Almedalsveckan? Eller möta forskare i spänstiga samtal kring årets nya böcker på Bokmässan i Göteborg?
Göteborgs universitets verksamhet vid Jonsereds herrgård arbetar med öppna fönster mellan akademi och samhälle.

Det innebär att föra vidare de diskussioner som förs på Jonsereds herrgård, att lyssna in erfarenheter och behov i samhället, och att i samverkan verka för att vetenskapen ska vara en aktiv kraft i det offentliga samtalet på ett konstruktivt, kunskapsbefrämjande och kreativt sätt.