Göteborgs universitet
Länkstig

Konstnärlig forskning på Jonsereds herrgård

Maria Bania, professor i musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, planerar för konstnärlig forskning på plats på Jonsereds herrgård.

Detta för att tillsammans med internationella forskare och musiker dra nytta av dess kammarmusikaliska miljö.

Synen på känslors roll i musik och på vad musikaliskt uttryck är har förändrats genom århundradena. Vi framför ofta musik som komponerades i perioder och kulturer med olika syn på musikaliskt uttryck. Så vad vet vi om musikers sätt att arbeta med känslor och uttryck för ungefär 250 år sedan? Och vad kan vi lära oss om vi idag försöker göra likadant?

Maria Bania leder ett forskningsprojekt som är finansierad av Vetenskapsrådet och som undersöker hur musiker under 1700-talet och tidigt 1800-tal arbetade med, och förhöll sig till musikaliskt uttryck, fantasi och inlevelse i musikaliska framföranden. Forskningsprojektet utforskar också hur vi kan göra och hur vi kan arbeta med dessa praktikerna och hur de estetiska förhållningssätten och praktikerna kan samverka hos både lyssnare och musiker i ett framförande.