University of Gothenburg

Contact information

Postal address
HDK-Valand
Box 131, 405 30 Göteborg
Visiting address
HDK-Valand i Göteborg
Kristinelundsgatan 6-8 samt Vasagatan 50

--

HDK-Valand i Steneby
Besöks-, post- och leveransadress:
Hemslöjdsvägen 1
666 95 Dals Långed