Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Marin påväxt på båtbotten
Foto: Lena Gipperth
Länkstig

Antifouling i Östersjön

Denna avhandling undersöker hur man kan omvandla miljömässigt icke hållbara praktiker till mer hållbara former, med bekämpning av påväxt på fritidsbåtar (antifouling) som empirisk utgångspunkt.

Dagens antifouling-metoder domineras av båtbottenfärger med tillsatser av biocider för att hindra påväxt av organismer på båtar. Dessa färger är dock skadliga för livet i havet, vilket fått beslutsfattare och näringsliv att leta efter mer miljökompatibla alternativ.

Studien identifierar ett antal ”konfiguratorer” som länkar samman olika element bakom icke hållbara praktiker, samt ”om-konfiguratorer” som kan lösa upp dessa länkar. Studien ger förslag på ett ramverk som kan främja omkonfigureringen till mer hållbara praktiker, baserat på fyra ”om-konfiguratorer”: Eko-innovation, reglering, marknadsföringsmetoder och infrastrukturer.

Avhandlingen bidrar därmed till forskningen om hållbar konsumtion. Den drar också slutsatser om mottagandet av nya hållbara produkter och hur de bör marknadsföras.

Mer om avhandlingen

Titel: Exploring the (re-)configuration of environmentally unsustainable practices – Antifouling in the Baltic Sea

Författare: Bianca Koroschetz

Institution: Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen

Årtal: 2019

Gå till avhandlingen