Göteborgs universitet
Bild
Partikelacceleratorn i CERN
Länkstig

Är du gymnasielärare i fysik och vill följa med på studieresa till CERN?

Traditionsenligt kommer institutionen för fysik under vårterminen 2024 att ge möjlighet för gymnasielärare i fysik att följa med vårt fysikprogram på en resa till CERN i Schweiz.

Vi kan nu erbjuda gymnasielärare i fysik att följa med på 2024 års studieresa till CERN den  24-28 mars.  Ingen avgift tas ut för resan och vistelsen men vi ersätter inte resekostnader (till exempel flygbiljetter). Målet är att sprida kunskap och intresse om fysik, och att synliggöra de utbildningar och den forskning som bedrivs vid Göteborgs universitet.

Planen är att detta program ska pågå under många år, så att vi på sikt erbjuder representanter från skolor över hela vårt upptagningsområde att följa med. Företräde kommer att ges till lärare med lektors- eller förstalärartjänster.

Bild
Student på besök på CERN

Program

24 mars: Resa till Genève
25-27 mars: Studiebesök vid CERN
28 mars: Fri tid att se Genève + Hemresa på kvällen

Är du intresserad?

Om du är intresserad av att följa med oss till CERN så skickar du din intresseanmälan till oss senast tisdag 16 februari 2024. Maila den till: anders.schenstrom@physics.gu.se

Din intresseanmälan måste innehålla ett godkännande från rektorn på den aktuella gymnasieskolan gällande ledighet samt bekräftelse på att lärarens skola ersätter resekostnaden.

Läs mer

Mer information om samarbetet mellan institutionen för fysik och CERN

Frågor?

Om du har några frågor om resan kan du kontakta Dag Hanstorp: dag.hanstorp@physics.gu.se
 

Institutionen för fysiks årliga resa till CERN

  • Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet arrangerar en årlig resa för studenterna på fysikprogrammets årskurs tre och för ämneslärarstudenter som fördjupar sig i fysikämnet.
  • På studiebesöken kommer vi att besöka flera av CERNs verksamheter. Vi guidas av CERNs personal, internationella forskare och forskare från Göteborgs universitet med verksamhet vid CERN.