Länkstig

Nika Söderlund

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Nika Söderlund

Bakgrund Socionom, magisterexamen i socialt arbete. Jag har den största delen av mitt yrkesliv arbetat inom specialistpsykiatrins psykosvård. Till en början som skötare och därefter som kurator. Har i det arbetet specialiserat mig på att arbeta med nyinsjuknade unga vuxna i kristeam samt att arbeta med erfarenhetskunskap hos patienter med psykoserfarenhet genom bland annat självhjälpsgrupper. Jag har sedan hösten 2013 en doktorandtjänst genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den innebär att jag kombinerar min ordinarie tjänst som kurator med forskarutbildning på institutionen för socialt arbete.

Avhandlingsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur sinnes- och tankevillor (hallucinationer och vanföreställningar med nutida begrepp) framställs på  Göteborgs hospital 1910-1930. I dessa framställningar tittar jag på hur de förhåller sig till historiska synsätt samt till personernas liv. Kön, klass ooch familj fokuseras i hela avhandlingsprojektet.

Undervisning Kursansvarig på SQ4244 – Psykisk ohälsa, 10 hp

Publikationer (Innan forskarutbildningen): Olika verkligheter. Uppfattningar om problem och problemhantering vid psykos. Magisteruppsats. Göteborgs Universitet. Institutionen för socialt arbete. VT 2006.

Utvärdering av SLÖP-modellen. Integrerad sluten- och öppenvård i psykosvård (2011). Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ISBN 978-91-633-8355-7

Kapitlet Tankar om återhämtning. I Inre rum - ett erfarenhetsbaserat kunskapscenter om psykisk sjukdom, hälsa och ohälsa (2011). Red. Engström, Annica och Weichselbraun, Linda Stiftelsen Gyllenkroken. ISBN 987-91-633-9442-3