Länkstig

Utveckling av Work Stress Questionnaire (WSQ)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Frågeformuläret Work Stress Questionnaire (WSQ), har utvecklats med avsikten att tidigt kunna identifiera personer som löper risk för ohälsa och sjukskrivning. WSQ innehåller 21 frågor som handlar om upplevd stress på grund av otydlig organisation och konflikter, individuella krav och engagemang, inflytande över arbetet och konflikt mellan arbete och fri tid.

Formuläret ger möjlighet att se om den kritiska kombinationen av stress som beror på otydlig organisation och ledarskap och på individuella krav och engagemang utgör en risk för ohälsa och fördröjd arbetsåtergång. Reliabiliteten och validiteten för WSQ visar på tillfredsställande resultat (WSQ och development of a questionnaire).

Pågående projekt:

  • Work-related stress measured by the Work Stress Questionnaire as predictor of officially registered sickness absence up to ten years later: The Population Study of Women in Gothenburg. Projektet använder sig av data från populationsundersökning av kvinnor i Göteborg som bedrivs vid enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.

Publikationer

The Work Stress Questionnaire (WSQ) - Reliability and face validity among male workers 
Frantz A, Holmgren K
BMC Public Health 2019 Nov; 27;19(1):1580

(1) Early identification of work-related stress predicted sickness absence in employed women with musculoskeletal or mental disorders. A prospective, longitudinal study in a primary health care setting. 
Holmgren K, Fjällström Lundgren M, Hensing G
Disabil Rehabil 2013 Mar; 35(5):418-26

The prevalence of work-related stress, and its association with self-perceived health and sick-leave, in a population of employed Swedish women. 
Holmgren K, Dahlin-Ivanoff S, Björkelund C, Hensing G
BMC Public Health 2009 Mar; 2;9:73

Development of a questionnaire assessing work-related stress in women - identifying individuals who risk being put on sick leave.  
Holmgren K, Hensing G, Dahlin-Ivanoff S 
Disabil Rehabil  2009 31 (4), 284-92

Women on sickness absence--views of possibilities and obstacles for returning to work. A focus group study.   
Holmgren K, Dahlin-Ivanoff S
Disabil Rehabil 2004 Feb;26 (4), 213-22

 

Projekt och examensarbeten

Självskattad aktivitetsbalans och arbetsrelaterad stress hos universitetslärare
Eliasson K, Sörensen L (2018)

Arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet  
Christensen S, Johansson F, Lindberg H  (2018)

Arbetsstress hos lärare 
Christiansson S, Kurosaki S (2015)