Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tidig identifiering av arbetsrelaterad stress

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Tidig identifiering av personer som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress – en RCT-studie i primärvården.

Det saknas metoder och praxis inom primärvården för den viktiga uppgiften att tidigt identifiera personer som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Men arbetsrelaterad stress är vanligt och kan orsaka ohälsa och sjukskrivning. Därför är det en viktig fråga för både samhället och primärvården att hitta de som riskerar att drabbas, inte minst för att förebygga sjukfrånvaro eftersom det kostar så mycket mer att återgå i arbete efter en sjukskrivning än att inte bli sjukskriven alls.

Det är både kvinnor och män som söker för olika stressrelaterade besvär, och majoriteten söker sig ofta till primärvården, ofta långt innan en sjukskrivning är aktuell. Trots detta kan det vara så att varken patienten eller läkaren är medvetna om att de symptom patienten söker för kan vara orsakade av arbetet och den stress som patienten utsätts för där. Det finns dock ett frågeformulär, Work Stress Questionnaire (WSQ), som är utvecklat för att tidigt identifiera riskpersonerna.

Syftet med det här projektet är att undersöka om systematisk användning av WSQ kan minska antalet sjukskrivningsdagar 12 månader framåt hos icke-sjukskrivna kvinnor och män som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär. Interventionen består av att läkaren utbildas i att använda WSQ, patienten fyller i WSQ, läkaren ger återkoppling i relation till WSQ och diskuterar riktade åtgärder som kan förebygga sjukskrivningsrisken.

Datainsamlingen är slutförd och ett studieprotokoll har publicerats i BMC Public HealthVidare har tre jämförande studier genomförts och publicerats: registeruppföljning på sjukfrånvaro från Försäkringskassan, läkemedelsuttag via socialstyrelsens läkemedelsregister och behandling via Västra Götalandsregionen Vega-databas. 

För att utvärdera primärvårdsläkarnas uppfattning om att systematiskt arbeta med WSQ görs en processutvärdering dels i kvalitativt i form av fokusgruppsdiskussioner, dels i kvantitativ form genom enkätfrågor.

Publikationer

Effects of a work stress intervention on healthcare use and treatment compared to treatment as usual: a randomised controlled trial in Swedish primary healthcare.
Sanhemimer C, Hederud T, Hensing G, Holmgren K
BMC Fam Pract. 2020 Jul 6;21(1) 133

Does early indentification of high work related stress affect pharmacological treatment of primary care patients? - Analysis of Swedish pharmacy dispensing data in a randomised control study.
Bjerkeli P, Skoglund IM, Holmgren K
BMC Fam Pract, 2020 april 21:70

Does early identification of work-related stress, combined with feedback at GP-consultation, prevent sick leave in the following 12 months? a randomized controlled trial in primary health care. 
Holmgren K, Hensing G, Bültmann U, Hadzibajramovic E, Larsson MEH
BMC Public Health 2019 Aug 14;19(1):111

Early identification in primary health care of people at risk for sick leave due to work-related stress – study protocol of a randomized controlled trial (RCT)
Holmgren K, Sandheimer C, Mårdby AC, Larsson ME, Bültmann U, Hange D, Hensing G
BMC Public Health 2016 Nov 25;16(1):1193