Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Social exkludering och kontroll

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Strukturella processer och hinder, såväl som interaktion på meso- och mikronivåer, kan medföra eller reproducera exkludering och/eller kontroll, men exkludering kan också bli den oavsedda konsekvensen av praktiker som syftar till inkludering, stöd eller problemlösning. Våra forskningsprojekt förenas av att de på olika sätt knyter an till temat social kontroll och/eller exkludering, antingen som ett kännetecken för den situation eller kategori som studeras, eller som det eventuella resultatet av sociala ansträngningar som syftar till kontroll eller förändringsarbete riktat mot ”problemgrupper”. Denna forskning förutsätter en kritisk blick på mötet mellan samhälle och individer/grupper, mellan välfärdsorganisationer och dess klienter, vilket innefattar såväl interaktiva processer som diskurser och konstruktioner inom det sociala arbetet.

Mer om forskargruppen

Forskargruppen är ett nätverk som träffas 4-5 gånger per termin. Våra möten är öppna för både forskare och doktorander. De flesta deltagare kommer från institutionen för socialt arbete men flera har annan institutionstillhörighet. I gruppen arbetar vi med att formulera idéer och ta fram ansökningar till forskningsprojekt.

Utifrån pågående projekt arbetar vi ofta med frågor kring forskningsmetod, t. ex. genom analysseminarium där vi fokuserar olika typer av empiriskt material. Vi läser och diskuterar såväl egna artikelutkast som publicerade texter med teoretisk relevans för vårt forskningsområde. Ett annat återkommande tema är inbjudna forskare – från såväl nationella som internationella lärosäten – som föreläser kring teman som forskargruppen anknyter till.

Regelbundet anordnar vi också forskningskonferenser för det sociala arbetets praktikerfält.