Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tobias Jansson

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 21-23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K219
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Tobias Jansson

Bakgrund 

- B.A. Socialt arbete, Instituionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

- M.A. Socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

- Tidigare yrkesverksam som socialsekreterare inom Socialtjänsten. 

 

Avhandlingsprojekt ”Att styra möjligheten att få stanna: en samtidshistorisk studie av svenska statens styrning av migranters tillgång till stadigvarande vistelse”.

Mitt avhandlingsprojektet undersöker den statliga styrningen av migranters möjlighet till stadigvarande vistelse i Sverige, ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Projektet syftar till att förstå släktskapet mellan migrationspraktiker under 1900-talets och 2010-talet, i avseende på stadigvarande vistelse, och med vilka diskurser, materiella villkor och procedurer som dessa möjliggjorts, legitimerats och (re)producerats. Genom undersökningen är målet också att påvisa hur den statliga styrningen avgränsat vilka kategorier av migranter som fått vistats stadigvarande i Sverige, och hur det upprättat ojämlika villkor för olika gruppers tillgång till sociala och mänskliga rättigheter.

 

Nätverk

- Forskningsnätverket om social exkludering och kontroll inom institutionen för socialt arbete.

- Forskningsnäverket Migration Integration och Socialt arbete (MIOS).

- Nationellt forskarnätverk Socialt arbete och migration. 

 

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på grundnivå i kurserna Familj och migration (7,5hp), Vetenskapligt arbete (15hp), Fältankutet vetenskapligt (7,5hp). Samtliga kurser är knutna till socionomprogrammet. Jag undervisar även på advancerad nivå i kurserna Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll (15hp).