Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tobias Jansson

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 21-23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K219
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Tobias Jansson

Bakgrund

- B.A. Socialt arbete, Instituionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

- M.A. Socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

- Tidigare yrkesverksam som socialsekreterare inom Socialtjänsten.

Avhandlingsprojekt ”Att styra möjligheten att få stanna: en samtidshistorisk studie av svenska statens styrning av migranters tillgång till stadigvarande vistelse”.

Mitt avhandlingsprojektet undersöker den statliga styrningen av migranters möjlighet till stadigvarande vistelse i Sverige, ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Projektet syftar till att förstå släktskapet mellan migrationspraktiker under 1900-talets och 2010-talet, i avseende på stadigvarande vistelse, och med vilka diskurser, materiella villkor och procedurer som dessa möjliggjorts, legitimerats och (re)producerats. Genom undersökningen är målet också att påvisa hur den statliga styrningen avgränsat vilka kategorier av migranter som fått vistats stadigvarande i Sverige, och hur det upprättat ojämlika villkor för olika gruppers tillgång till sociala och mänskliga rättigheter.

Undervisning

Min pedagogiska erfarenhet innefattar undervisning på både grund- och avancerad nivå, samt handledning av studenter på grundnivå. I dagsläget är min huvudsakliga undervisning förlagd inom ramen för kursen Familj och migration (grundnivå), för vilken jag är kursansvarig.

Kurser jag har undervisat på:

 • Det social arbetets teorier, metoder och etik (grundnivå)
 • Fältankutet vetenskapligt arbete (grundnivå)
 • Familj och migration (grundnivå)
 • Vetenskaplig teori och metod, Del II (grundnivå)
 • Vetenskapligt arbete, självständigt arbete (grundnivå)
 • Psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa (grundnivå)
 • Myndighetsutövning Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser (avancerad nivå)
 • Teoretiska perspektiv på social exkludering och kontroll (avancerad nivå)
 • Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod (avancerad nivå)
 • Migration i ett livsloppsperspektiv (avancerad nivå)

Kursansvar

 • Familj och migration (Grundnivå)

Nätverk

- Forskningsnätverket om social exkludering och kontroll inom institutionen för socialt arbete.

- Forskningsnäverket Migration Integration och Socialt arbete (MIOS).

- Nationellt forskarnätverk Socialt arbete och migration.