Länkstig

Ida Kjellberg

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ida Kjellberg

Forskningsområde

Jag skriver en avhandling om bostadsförsörjningsansvaret och hur det kommer till uttryck i storstäders stadsplaneringspraktik. Genom mitt etnografiska fältarbete - där observationer av stadsplaneringsprojekt blandas med intervjuer och olika textanalyser som rör temat - vill jag förstå hur kommunen, i sitt vardagliga arbete bland tjänstepersoner, politiker och byggaktörer, arbetar för att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning. Avhandlingen står i skärningspunkten där sociala problem som strukturell hemlöshet möter planeringsteoretiska frågeställningar om hur en stad formas.

Avhandlingsprojektet påbörjades hösten 2021 och monografin (boken) planeras bli klar 2026.

Bakgrund

Jag är utbildad socionom med yrkeserfarenhet av kurativt arbete. 2019 tog jag min masterexamen i kulturvetenskaper på Göteborgs Universitet, där jag studerade kritisk kulturteori på programmet Kultur och Demokrati. Masterarbetet var en etnografisk studie om hur Göteborg Stad planerar för lokaler till kulturutövare. Sedan dess har jag ägnat mig åt frågor som rör sociala aspekter i stadsplaneringen, både som tjänsteperson i Göteborgs Stads olika stadsdelsförvaltningar/stadsområden och nu som doktorand på Institutionen för socialt arbete.

Nätverk

Deltar i forskningsplattformen Välfärd i förändring på Institutionen för socialt arbete.

I juni 2023 presenterade jag mitt projekt på den europeiska konferensen för bostadsfrågor - European Network of Housing Research.

Sedan sommaren 2023 är jag också med och driver ett nätverk med doktorander i socialt arbete som intresserar sig för frågor om plats, planering och politik.