Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tvärsnittsstudier

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

För att beskriva och undersöka konsekvenser i daglig liv för personer med medfödda eller tidigt förvarande neurologiska tillstånd.

Hur uppfattar personer, barn eller vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade neurologiska tillstånd sitt eget görande? Vad är viktigt för dem i sitt vardagsgörande och vad kan vara hinder? Hur uppfattar barn att de lär sig sådant som kan ha varit annorlunda för dem som att klara aktiviteter som vanligtvis kräver två händer när man har en sämre fungerande hand? Hur uppfattar deras föräldrar vad som krävs för inlärning? Och hur fungerar fjärrkommunikation för personer som har svåra kommunikationsnedsättning kombinerat med kognitiva svårigheter? Detta är frågor som forskargruppen undersöker i studier som genomförs med olika kvalitativa forskningsmetoder.

Forskargruppen genomför även kvantitativa tvärsnittsstudier. Studier syftar till att beskriva konsekvenserna av kognitiva nedsättningar i dagligt liv för personer med ryggmärgsbråck, som t.ex. svårighet med tidshantering. Färdigheter i görandet aktivitetsutförande, d.v.s. kvaliteten på aktivitetsutförandet, hos barn och unga vuxna med Dystrofi Myotonika undersöks med instrumentet Assessment of Motor and Process Skills (AMPS).

Publikationer

When I do, I become someone: experiences of occupational performance in young adults with cerebral palsy. 
Bergqvist L, Öhrvall AM, Himmelmann K, Peny-Dahlstrand M
Disabil Rehabil. 2019 Feb;41(3):341-347

How children with cerebral palsy master bimanual activities from a parental perspective.
Lidman G, Himmelmann K, Gosman-Hedström G, Peny-Dahlstrand M
Scand J Occup Ther. 2018 Jul;25(4):252-259

Support persons' views on remote communication and social media for people with communicative and cognitive disabilities.
Buchholz M, Ferm U, Holmgren K
Disabil Rehabil. 2018 Nov 28:1-9

That is how I speak nowadays" - experiences of remote communication among persons with communicative and cognitive disabilities. 
Buchholz M, Ferm U, Holmgren K
Disabil Rehabil. 2018 Jun;40(12):1468-1479

Daily time management in children with spina bifida. 
Persson M, Janeslätt G, Peny-Dahlstrand M
Pediatr Rehabil Med. 2017 Dec 11;10(3-4):295-302

Text messaging with pictures and speech synthesis for adolescents and adults with cognitive and communicative disabilities – professionals’ views about user satisfaction and participation. 
Buchholz M, Mattsson M, Ferm I, Ulrika
Disability, 2013, Vol.25(2), pp.87-98

Patterns of participation in school-related activities and settings in children with spina bifida. 
Peny-Dahlstrand M, Krumlinde Sundholm L, Gosman-Hedström G
Disabil Rehabil. 2013 Oct;35(21):1821-7

 G Is autonomy related to the quality of performance of everyday activities in children with spina bifida? 
Peny-Dahlstrand M, Krumlinde Sundholm L, Gosman-Hedström G
Disabil Rehabil 2012. 34 (6) s. 514-21

Quality of performance of everyday activities in children with spina bifida: a population-based study. 
Peny-Dahlstrand M, Åhlander A-C, Krumlinde –Sundholm L, Gosman-Hedström G
Acta Peadiatr 2009 Nov;98(10):1674-1679