Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Interventionsstudier

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

(CO-OP Approach) är ett personcentrerat, utförandebaserat och problemlösande tillvägagångssätt som ger personen möjlighet att hitta sitt eget sätt att utföra aktiviteter på. Genom en interaktiv process mellan personen och terapeuten, med användning av en övergripande strategi och vägledning med reflekterande frågor, väljer personen sina egna mål, är aktivt involverad i processen att identifiera strategier för att förbättra kompetens och utvärderar sitt aktivitetsutförande. Genom att lära sig använda sina egna strategier och ett metakognitivt tänkande ökar personens förmåga till problemlösning.

CO-OP Approach

CO-OP Approach utvecklades i Canada för barn med Developmental Coordination Disorder (DCD) och har därefter använts för andra målgrupper som stroke, autism, förvärvad hjärnskada, cerebral pares och ryggmärgsbråck både barn och vuxna. Idag finns evidens för att CO-OP är effektivt förhållningssätt för att öka personers problemlösningsförmåga.

CO-OP prövas av forskargruppen i olika projekt: dels ett pilotprojekt där CO-OP användbarhet prövats i Svensk kontext för ungdomar och unga vuxna med cerebral pares (CP) eller ryggmärgsbråck (RMB). Ett projekt med randomiserad kontrollerad design genomförs också, i vilket CO-OP s effektivitet för barn och ungdomar med CP eller RMB undersöks vs ”traditionell habilitering”.

Barn med unilateral CP har svårigheter att använda den ena handen i aktivitet. För att öka förutsättningar att klara tvåhandsaktiviteter bedrivs traditionellt bimanuell träning av arbetsterapeuter. Forskargruppen studerar om den bimanuella träningen blir mer effektiv om den kombineras med injektioner av Botolinum toxin. Långtidsuppföljning av tidiga interventioner för att öka handfunktion genomförs också.

Pojkar med sjukdomen Duschennes muskeldystrofi har fortskridande försämring av muskelfunktion i övre extremiteter (såväl som i nedre). I takt med muskelsvagheten ökar risken för felställningar (kontrakturer) i leder. Svaga muskler och leder som är kontakta minskar möjligheten att använda sina händer i aktivitet.

Interventioner med handortoser för att motverka kontrakturer och därmed förlänga möjligheten att använda sina händer i aktivitet är en behandlingsform som visat sig ha effekt. Forskargruppen undersöker hur pojkarna och deras föräldrar uppfattar ortos användning.

Publikationer

Potential benefits of the cognitive orientation to daily occupational performance approach in young adults with spina bifida or cerebral palsy: a feasibility study 
Peny-Dahlstrand M, Bergqvist L, Hofgren C, Himmelmann K, Öhrvall AM. 
Disabil Rehabil published online 2018 Oct; 228-239

Repeated botulinum toxin A injections, occupational therapy including splints in children with unilateral spastic CP: a randomised controlled study 
Lidman G, Peny-Dahlstrand M, Nachemson A, Himmelmann K
Dev Med Child Neurol. 2015 Mar;57(8):754-761