Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Interventionsstudier

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Forskningsgruppen prövar och mäter effekter av interventionsmetoder med syftet att öka möjligheter till delaktighet och självbestämmande i olika delar av livet och i samhället för personer med medfödda eller tidigt förvarande neurologiska tillstånd. Detta kräver ett brett spektrum av perspektiv och forskningsmetoder.

Pågående interventionsstudier

 

Is Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach more effective to achieve personal goals than conventional habilitation services in children with Cerebral Palsy or Spina Bifida

CO-OP Approach är ett personcentrat, utförandebaserat och problemlösande tillvägagångssätt som ger personen möjlighet att hitta sitt eget sätt att utföra aktiviteter på. Genom en interaktiv process mellan personen och terapeuten via vägledning med reflekterande frågor från terapeuten väljer personen sina egna mål, är aktivt involverad i processen att identifiera strategier för att förbättra kompetens och utvärderar sitt aktivitetsutförande. Genom att lära sig använda sina egna strategier och ett metakognitivt tänkande ökar personens förmåga till problemlösning.

Ett projekt med randomiserad kontrollerad design genomförs för närvarande i forskargruppen, i vilket CO-OP s effektivitet för barn och ungdomar med CP eller RMB undersöks vs ”traditionell habilitering”.

Tyngdtäcken som behandling vid sömnstörning - en registerstudie

Sedan drygt 10 år finns tyngdtäcke som alternativ behandlingsinsats i Västra Götaland för personer med sömnsvårigheter. En registerstudie som syftar till att kartlägga användningen av tyngdtäcken avseende demografi, geografi och samsjuklighet är utförd. Studien tittar även på samtidig annan behandling genom att beskriva effekten av användning av sömnläkemedel och vårdkontakter, samt att genomföra en kostnadsanalys. Studien ligger till grund för fortsatta studier kring barn med autism och ADHD och deras föräldrars upplevelser av att förändra barnens sovvanor

Genomförda interventionsstudier


Användbarhet i svensk kontext av metoden Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach för ungdomar och unga vuxna med cerebral pares (CP) eller ryggmärgsbråck (RMB)

Denna studie genomfördes som en pilotstudie till den nu pågående RCT studien och resulterade i två publicerade artiklar som även ingår i avhandlingen ”Life is Doing” Den första beskriver användbarheten ur flera olika perspektiv och den andra, en kvalitativ studie, beskriver deltagarnas erfarenhet av metoden.

Arbetsterapi i kombination med botulium toxin

Barn med unilateral spastisk cerebral pares har svårigheter att använda den ena handen i vardagens aktiviteter. För att öka förutsättningar att klara aktiviteter som kräver två händer bedrivs traditionellt bimanuell träning i aktivitet av arbetsterapeuter. Forskargruppen studerar om den bimanuella träningen blir mer effektiv om den kombineras med injektioner av botulinum toxin. Långtidsuppföljning av interventionen har genomförts för att undersöka effekten av tidiga insatser för denna grupp av barn. Dessa två publicerade studier är del i avhandlingsarbetet ”Learning for Life”

Publikationer

Potential benefits of the cognitive orientation to daily occupational performance approach in young adults with spina bifida or cerebral palsy: a feasibility study 
Peny-Dahlstrand M, Bergqvist L, Hofgren C, Himmelmann K, Öhrvall AM. 
Disabil Rehabil 2020 Jan;42(2):228-239

"With CO-OP I'm the boss" - experiences of the cognitive orientation to daily occupational performance approach as reported by young adults with cerebral palsy or spina bifida Öhrvall AM, Bergqvist L, Hofgren C, Peny-Dahlstrand M.
Disabil Rehabil. 2020 Dec;42(25):3645-3652

Repeated botulinum toxin A injections, occupational therapy including splints in children with unilateral spastic CP: a randomised controlled study 
Lidman G, Peny-Dahlstrand M, Nachemson A, Himmelmann K
Dev Med Child Neurol. 2015 Mar;57(8):754-761

Long-term effects of repeated botulinum neurotoxin A, bimanual training, and splinting in young children with cerebral palsy.
Lidman GRM, Nachemson AK, Peny-Dahlstrand MB, Himmelmann KME.
Dev Med Child Neurol. 2020 Feb;62(2):252-258