Länkstig

Git Lidman

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Git Lidman

Jag är medicine doktor sedan 2018 och specialist i arbetsterapi inom Habilitering & Funktionshinderomsorg. I min tjänst som universitetslektor på Sahlgrenska Akademi inom Göteborgs universitet arbetar jag som lärare på Arbetsterapeutprogrammet och som forskare på institutionen för neurovetenskap och fysiologi. I mer än 30 år har jag dessutom arbetat som arbetsterapeut på Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om bimanuellt aktivitetsutförande hos barn med unilateral spastisk cerebral pares. Forskningen innefattar utveckling av interventionsmetoder med läkemedlet botulinumtoxin i kombination med arbetsterapi samt uppfattningar om inlärning av bimanuella aktiviteter i vardagen från föräldrar, barn och ungdomars eget perspektiv.