Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Instrumentutveckling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Personer med cerebral pares beskriver att stress och mental fatigue är ett stort hinder i vardagen och orsak till ohälsa.

Skattningsformuläret Mental Fatigue Scale (MFS) är ett instrument som tagits fram för att användas av personer, i åldern 20-65 år, som drabbats av hjärnskada i vuxen ålder. Forskargruppen genomför ett projekt där MFS anpassats genom små modifieringar, så att den skall kunna användas för personer med medfödda skador. Studiens syfte är att undersöka de psykometriska egenskaperna för skattningsformuläret Mental Fatigue Scale då det modifierats för att användas av personer med cerebral pares.

Barn har enligt både barnkonventionen och patientlagen rätt att få uttrycka sin åsikter och påverka den vård eller habiliteringen de erbjuds. Children’s Occupational Self Assessment är ett självskattningsinstrument i vilket barn kan skatta sin uppfattning om sin utförandekompetens och vilka aktiviteter som de upplever som viktiga. Instrumentet som ursprungligen kommer från USA har översatts och kulturvaliderats av forskargruppen i samarbetet med Sveriges Arbetsterapeuter. Validiteten för instrumentet (COSA-S) när det används för barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar undersöks.

Publikationer

Are there cross-cultural differences of ADL ability in children measured with the Assessment of Motor and Process Skills ( AMPS)?
Peny-Dahlstrand M, Gosman-Hedström G, Krumlinde-Sundholm L
Scand J Occup Ther2012 Jan;19(1):26-32