Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marie Peny-Dahlstrand

Forskare

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 2
413 46 Göteborg
Postadress
Box 455
405 30 Göteborg

Om Marie Peny-Dahlstrand

Jag är adjungerad lektor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, enheten för arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och forskningsledare för ProDo – som bedriver forskning om görande. Jag arbetar också som överarbetsterapeut vid Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn och Ungdomssjukhus och är specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg.

Jag har under 40 år varit verksam inom barn och ungdomshabilitering. Disputerade 2011 med avhandlingen: To get things done, the challenge in everyday life for children with spina bifida. Avhandlingen fokuserade på aktivitet/delaktighets - perspektivet och vardagsfungerandet hos gruppen barn med ryggmärgsbråck. Under 2012-2013 hade jag en deltids Postdoc anställning vid Neuropediatriska forskningsenheten, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm.

För närvarande är mina huvudsakliga forskningsområden:

  • Klinisk prövning av den personcentrerade metoden Cognitiv Orientation to daily Occupational Perfromance (CO-OP-approach TM) för att undersöka dess användbarhet för personer (barn, ungdomar och unga vuxna) med cerebral pares (CP) eller ryggmärgsbråck i Sverige. Jag studerar också metodens effektivitet i en randomiserad kontrollerad studie i förhållande till konventionell habilitering för barn och ungdomar med CP eller ryggmärgsbråck.
  • Validering av det personcentrerade självskattningsinstrumentet COSA-S • Studier som beskriver kognitiva svårigheter och dess påverkan på vardagslivet för personer med ryggmärgsbråck.
  • Utveckling av görande-processen, the Model of the Process of Doing (MPoD)