Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Forskning om sambandet mellan fysisk hälsa och hjärnan.
Foto: Mostphotos
Länkstig

PHYSBE – Fysisk aktivitet och hjärnan – epidemiologiska och interventionella studier

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin

Kort beskrivning

Neurologiska, psykiatriska och hjärt-kärlsjukdomar är starkt bidragande till den globala ohälsan och för tidig död. Många av dessa sjukdomar kan förebyggas och dess riskfaktorer ackumuleras under livet. Då detta sjukdomspanorama blir numerärt dominerande senare i livet har de flesta studier om riskfaktorer bedrivits i äldre populationer där potentiellt viktiga påverkansfaktorer från unga år oftast inte kan fångas. Vi har flera pågående studier av svenska män och kvinnor kopplade till flera rikstäckande register inklusive hälsoprofiler senare i livet. På så sätt har vi tillgång till detaljerade hälsodata liksom diagnoser för sjukdom. Vi undersöker betydelsen av tidiga riskfaktorer för kroniska sjukdomar och då särskilt fysisk kondition, BMI och psykisk ohälsa. Vi bedriver också en behandlingsstudie i primärvården för patienter med ångest.

Pågående forskningsprojekt

På den engelskspråkiga versionen av vår webbsida läser du mer om våra pågående forskningsprojekt. 

PHYSBE styrgrupp

Forskare (vid institutionen för medicin om inget annat anges)

Doktorander

  • Malin Henriksson, specialistläkare i allmänmedicin på Onsala vårdcentral.
    Doktorandprojekt: ”Cause-Specific Mortality and Physical Fitness in Mental Disorders Epidemiological and Interventional Studies.” 
  • Elisabeth Staats, specialistläkare i allmänmedicin på Vårdcentralen Silentzvägen i Uddevalla
    Doktorandprojekt: ”Adolescent and work-related risk factors for midlife suicide in men
     a Swedish population-based longitudinal cohort study during 1970-2018.”