University of Gothenburg
Breadcrumb

Studera religionsvetenskap och teologi

Vi studerar religion som fenomen, dess roll i människors liv och i samhället i stort. Du får en bred förståelse för religiösa traditioner, deras historia och praktiska tillämpningar. Du lär dig att reflektera över frågor om mening, etik och mänsklig existens.

Ämnet religionsvetenskap och teologi

Den kulturella och religiösa identiteten i dagens samhälle har kommit alltmer i fokus. Fler kontakt- och konfliktytor skapas mot andra grupper och de föreställningar vi har kring livsåskådningar, kulturarv eller ideologier är mäktiga identitetsskapande krafter. Detta får sitt uttryck i den form som vi vanligen kallar religion, men också livsåskådningar som ifrågasatt religionens roll.

När du studerar ämnet religionsvetenskap och teologi får du kunskap och inblick i ovanstående fenomen, strukturerat på fem olika inriktningar: Kristendomens historia, religionsbeteendevetenskap, tros- och livsåskådningsvetenskap, religionshistoria, bibelvetenskap, Gamla och Nya testamentet, med eller utan språklig inriktning.

Studier i religionsvetenskap och teologi kan ligga till grund för olika yrken, både inom och utanför traditionella religiösa sammanhang.

Hos oss kan du studera:

Mer om studier i religionsvetenskap och teologi