University of Gothenburg
Breadcrumb

Samverkan

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har uppdrag och samverkansprojekt som är relaterade till lärarprofession, didaktik, utbildning för hållbar utveckling och lärande och undervisning i skolan.

Kännetecknande för institutionen är intresset för undervisningens innehåll, både för specifika undervisningsämnen och mer övergripande perspektiv. Målsättningen är att medverka till utveckling av innehåll och arbetsformer inom olika former av undervisning. Bland institutionens uppdragsgivare och samarbetspartners finns såväl myndigheter, organisationer och näringsliv som nätverk, kommuner och enskilda skolor.

Exempel på samverkan

En stor del av vår verksamhet sker i samverkan med skolan. Exempelvis är mycket av vår undervisning verksamhetsförlagd och många av forskningsprojekten sker i samverkan med skolor.

Modell för hållbara metoder för praktiknära forskning

Institutionen har i samverkan med Partille kommun och Lövgärdesskolan, Göteborgs stad tagit fram en modell för hållbara metoder för praktiknära forskning. Viktigt att tänka på inför ett samverkansprojekt är exempelvis att det finns en tydligt angiven organisation för samverkan, att projektet är förankrat i organisationen, att det tar till vara såväl universitetets som kommunens/skolans intressen och att kunskap blir tillgänglig för både skolans praktiker och för vetenskapssamhället.

Akademiska rådgivare

Institutionen har ett aktuellt samarbete med Kunskapsförbundet Trollhättan och Vänersborg där forskare på institutionen med olika ämnesdidaktiska inriktningar finns till arbetslagens förfogande.  Lärarlagen har möjlighet att kontakta forskarna när de vill komma vidare i en fråga utifrån en vetenskaplig grund. Forskarna kan i sin tur kontakta lärarlagen när de behöver komma vidare med empiriska frågor.