Göteborgs universitet
Bild
Docent Louise Adermark föreläser på Psykologiska institutionen.
Docent Louise Adermark föreläser om nikotinets påverkan på hjärnan och dess funktioner.
Foto: Misak Nalbandian

Kunskap är makt!

En av CERAs hörnstenar är att möjliggöra kunskap. Kunskap inom vårt område innebär dels grundläggande och bred baskunskap i den bio-psyko-sociala modell som används idag för att kunna förstå varför problem uppstår med alkohol, droger och spel och vad man kan göra åt problemet. Vi vill också kunna ge aktuell information och uppdateringar eftersom det sker ständiga förändringar i vårt område t.ex. i form av förändrade policys, nya drogvanor, nya riskgrupper och nya metoder. För att möta upp den kunskap som krävs finns både längre basutbildningar men också seminarium och konferenser för forskare och profession som tar upp aktuella händelser och ny forskning.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en köpt utbildning som du beställer av CERA. Med en uppdragsutbildning kan du skräddarsy en utbildning tillsammans med oss som ger dina medarbetare den kompetens som saknas. Om du är intresserad av ett sådant upplägg, tag kontakt med info@cera.gu.se.

Tobaksprevention, rådgivning och tobaksavvänjning

Kurser på Göteborgs universitet

Det finns inom Göteborgs universitet kurser i ANDTS både på grundnivå och avancerad nivå, på eftermiddagstid och kvällstid för att kunna anpassa oss till att många studenter vid sidan av studierna också är yrkesarbetande. Gå in på www.studera.nu så kan du söka dig fram till alla utbildningar i området som finns vid Göteborgs universitet.

Kurser vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Institutionen har återkommande kortare kurser inom området. Tag kontakt med studievägledningen så hjälper de dig vidare. Eller maila mia.ericson@gu.se för aktuell information.

Uppdragsutbildning: Tobaksprevention, rådgivning och tobaksavvänjning

Kurser vid Psykologiska institutionen

Vid Psykologiska institutionen finns kurser i ANDTS på grundnivå, avancerad nivå och som specialistutbildning för psykologer. Det finns också närliggande kurser i områden som t.ex. neuropsykologi och utvärderingsmetodik, som också kan passa fint för dig som jobbar i området.  Tag gärna kontakt med vår studentservice så kan de vägleda dig i utbildningsutbudet. Du kan också maila kristina.berglund@psy.gu.se för mer ingående information om upplägg av kurser och kurslitteratur.

Tips på kurser just nu vid Psykologiska institutionen är följande:

Kurser vid Institutionen för socialt arbete

Vid Institutionen för socialt arbete finns ett flertal fristående kurser på grund- och avancerad nivå som direkt eller indirekt knyter an till ANDTS. Fokus i utbildningarna ligger inom det socialvetenskapliga området. Tag kontakt med studentvägledningen, så hjälper de dig med att lotsa dig vidare eller gå in på www.studera.nu. För mer detaljerad information om kursutbudet, kan du också maila therese.wisso@socwork.gu.se

Tips på kurser just nu vid Institutionen för socialt arbete är följande:

Kurser och program vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 

Förbättringsarbete och implementering kräver kompetens i hur olika professioners kunskapsmodeller kan samspela i praktiken. Med en examen eller en fristående kurs i evidensbasering får du förutsättningar för att bli en nyckelspelare i tvärprofessionella organisationer. Du får också möjlighet att på allvar förstå och granska kunskapens roll i samhällsutvecklingen. Detta unika mastersprogram är för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom olika samhälleliga institutioner eller bidra till kritisk reflektion vad gäller styrning och kunskapsanvändning.  

Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/mastersprogram

Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring

Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens

Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur

Kontaktuppgifter till programansvarige Morten Sager:
Telefon 031-786 47 22
E-post
evidensbasering@gu.se

Kurser på Högskolan Väst

Gaming, sociala medier och ungas hälsa, distanskurs