Göteborgs universitet

Vi på CERA

Vi kan förmedla kontakter för att främja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och bred samverkan med det omgivande samhället. Tveka inte att kontakta CERA för att ställa frågor, diskutera eller komma med förslag om vad vi kan hjälpa till med eller vad vi tillsammans kan göra. Vi finns som en resurs för Dig som arbetar professionellt och för Dig som är forskare i området.

Om du har en fråga så skicka ett meddelande till info@cera.gu.se.

Föreståndare:

Kristina Berglund, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Centrumkoordinator och webbredaktör:

Katarina Englund, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Ledningsgruppens medlemmar:

Kristina Berglund, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Katarina Englund, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Amanda Walter Söderberg, Länsstyrelsen Västra Götaland

Kerstin Söderlund, Skaraborgs kommunalförbund och Västkom

Styrgruppens medlemmar utöver ledningsgruppen:

Damon Barrett, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Gunilla BladBrukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland
Mia Ericson
, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Kerstin Falkman, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Lena Johansson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
Sabina Kapetanovic, Högskolan Väst och Stockholms universitet

Simon Larsson, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Verksamhet Beroende
Johan Lindwall, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Martina Lundgren, Socialförvaltningen Hisingen, Göteborgs Stad
Jenny
Rehnman, Göteborgsregionen och FoU i Väst

Monica Rodestedt, Kriminalvården Region Väst
Martin Rödholm
, Västra Götalandsregionen, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
Morten Sager, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Karina Stein, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Verksamhet Beroende
Ewa Wikström, Handelshögskolan, Göteborgs universitet