Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vi på CERA

Vi kan förmedla kontakter för att främja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och bred samverkan med det omgivande samhället. Tveka inte att kontakta CERA för att ställa frågor, diskutera eller komma med förslag om vad vi kan hjälpa till med eller vad vi tillsammans kan göra. Vi finns som en resurs för Dig som arbetar professionellt och för Dig som är forskare i området.

Om du har en fråga så skicka ett meddelande till info@cera.gu.se.

Föreståndare:

Kristina Berglund, Psykologiska institutionen

Centrumkoordinator:

Katarina Englund, Institutionen för medicin

Ledningsgruppens medlemmar:

Kristina Berglund, Psykologiska institutionen
Katarina Englund, Institutionen för medicin
Margareta Forsberg, Göteborgsregionen och FoU i Väst
Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen Västra Götaland


Styrgruppens medlemmar utöver ledningsgruppen:

Christina Alvelin, Göteborgs Stad
Pia Dahlén, Kriminalvården Region Väst
Mia Ericson
, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Kerstin Falkman, Psykologiska institutionen

Eva Hallberg, Västra Götalandsregionen, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
Lena Johansson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Henric Rhedin, Institutionen för medicin
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Västra Götalandsregionen, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
Morten Sager, 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Frida Silfversparre, Länsstyrelsen Västra Götaland
Anette Skårner, Institutionen för socialt arbete
Fredrik Spak, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Verksamhet Beroende
Kerstin Söderlund, Skaraborgs kommunalförbund och Västkom
Jörgen Vennsten, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Verksamhet Beroende
Ewa Wikström, Handelshögskolan
Catarina Åsberg, Västra Götalandsregionen, Avdelning social hållbarhet