Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vi på CERA

Vi kan förmedla kontakter för att främja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och bred samverkan med det omgivande samhället. Tveka inte att kontakta CERA för att ställa frågor, diskutera eller komma med förslag om vad vi kan hjälpa till med eller vad vi tillsammans kan göra. Vi finns som en resurs för Dig som arbetar professionellt och för Dig som är forskare i området.

Om du har en fråga så skicka ett meddelande till info@cera.gu.se.

Föreståndare:

Kristina Berglund, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Centrumkoordinator och webbredaktör:

Katarina Englund, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Ledningsgruppens medlemmar:

Kristina Berglund, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Katarina Englund, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Margareta Forsberg, Göteborgsregionen och FoU i Väst

Maribel Basualdo Raneskog, Länsstyrelsen Västra Götaland


Styrgruppens medlemmar utöver ledningsgruppen:

Pia Dahlén, Kriminalvården Region Väst
Andreas Ericson, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Mia Ericson
, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Kerstin Falkman, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Eva Hallberg, Västra Götalandsregionen, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
Lena Johansson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
Jan Linde, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland
Henric Rhedin, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Västra Götalandsregionen, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
Morten Sager, 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Johan Lindwall, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Jenny Rangmar, Göteborgsregionen och FoU i Väst

Fredrik Spak, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Verksamhet Beroende
Charlotta Sundin-Andersson, Västra Götalandsregionen, Avdelning social hållbarhet
Kerstin Söderlund, Skaraborgs kommunalförbund och Västkom

Jörgen Vennsten, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Verksamhet Beroende
Ewa Wikström, Handelshögskolan, Göteborgs universitet