Göteborgs universitet
Länkstig

Utlämning av data

Hur får man tillgång till UGU-data? Kontaktinformation, allmän information om utlämnandeprocessen och ansökningsformulär finns på sidan.

Om datamaterialet

Datamaterialet inom UGU-projektet utgör en värdefull resurs för forskarsamhället och för utbildningen av studenter på olika nivåer. Data är tillgängliga mot förfrågan för forskare, doktorander och studenter vid svenska och utländska universitet och högskolor. Vissa restriktioner finns för leverans till länder utanför EU. För studenter är principen att det är handledaren som ansöker om tillgång till data.

Förfrågan

Förfrågningar om materialet görs genom att kontakta databasansvarig via mejl eller telefon. Utlämning av data sker efter en formell förfrågan genom att fylla i ett användaravtal. Till avtalet ska bifogas en beskrivning av projektet samt en förteckning över önskade variabler.

 

Villkor

Data får endast användas i det projekt som ligger till grund för beställningen.

Beställaren förbinder sig, att i publikationer där UGU-data används referera till: Härnqvist, K. (2000). Evaluation through follow-up. A longitudinal program for studying education and career development. I C.-G. Janson (Red.), Seven Swedish longitudinal studies in behavioral science (s. 76-114). Stockholm: Forskningsrådsnämnden.

Ett exemplar av samtliga publikationer och konferensbidrag som baseras på utlämnade data skall skickas till UGU-projektet. I samband med publicering ska ni även skicka ett mejl med uppgifter om referensen.

Epost: ugu@ped.gu.se

Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
UGU-projektet
Jan-Eric Gustafsson
Box 300, SE 405 30 Göteborg

SCB

I de fall projektet behöver data från andra källor t.ex. registerdata från SCB kommer utlämnandet ske på följande sätt.

När Göteborgs universitet godkänt förfrågan skickas förfrågan och projektbeskrivning till SCB för sekretessprövning.

Finner SCB efter sekretessprövning att data kan lämnas ut levereras data via Microdata Online Access - systemet för extern åtkomst till mikrodata på SCB.

Kostnader

Göteborgs universitet: Självkostnadspris, endast kostnad för arbetstid samt de pålägg och overhead som institution och universitet lägger på.

SCB: Kostnader därutöver är enligt självkostnadsprincipen, ev. tilläggsbeställning av SCB-data kan medföra en extra kostnad, begär kostnadsuppgift.