Länkstig

Metoder för att studera dialog

Kurs
LI1423
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22428
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursens syfte är att studenterna ska lära sig om språkets grundläggande interaktiva dimension samt de specifika förutsättningar som gäller när man studerar dialog jämfört med de som gäller inom traditionell lingvistik.

Deltagarna i kursen blir bekanta med ett antal olika sätt att angripa vetenskapliga problem inom dialogforskningen, och med varje metods möjligheter och begränsningar. Kunskap från de olika kursmomenten befästs genom praktiska övningar.

Kursen ingår också som delkurs i Lingvistik, grundkurs och Lingvistiska tillämpningar. 

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

LI1101 Lingvistik grundkurs 30 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.