Göteborgs universitet
Länkstig

Frågor och svar om kroppsdonation

Här svarar vi på de vanligaste frågorna från personer som överväger att donera sin avlidna kropp till vår verksamhet.

En vanlig föreställning är att man måste vara helt frisk eller inte för gammal för att kunna donera sin kropp. Detta stämmer inte. Alla olika typer av kroppar tas tacksamt emot som donationer till vår verksamhet. Kronisk sjukdom eller genomgångna operationer är inte heller något hinder för kroppsdonation. Faktum är att studier av kroppen så som den vanligen ser ut, påverkad av sjukdom eller ålder, är den bästa utbildningen för våra studenter och kirurger.

Dessutom behöver du bo inom vårt upptagningsområde (Västra Götaland, Halland och Skåne). Du behöver inte ange din sjukdomshistoria för att kunna ingå avtal om kroppsdonation.

 

Det finns vissa omständigheter som innebär att vi måste säga upp avtalet och då inte kan ta emot en kropp som donerats. Några sådana omständigheter är om kroppen behöver genomgå en rättsmedicinsk undersökning, om döden förorsakats genom allvarlig olycka, om den person som önskat donera sin kropp avlider utomlands, eller om kroppen inte tagits till bårhus inom rimlig tid från dödsfallet. Dessa omständigheter är ovanliga och de allra flesta donationer genomförs i enlighet med avtalet. Om avtalet måste sägas upp utgår ingen ersättning.

Om en person som avtalat om kroppsdonation avlider i covid-19 kan donationen fortfarande genomföras. Efter dödsfallet kan viruset inte längre föröka sig, och när kroppen balsamerats är den inte längre smittsam.

Kroppsdonationen är en ideell handling, och du får ingen ersättning medan du ännu är livet. Om donationen genomförs ersätts dödsboet för samtliga transportkostnader inom Sverige för att kroppen ska komma till Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum, arbetskostnader för begravningsbyråns arbete, enklaste kista och urna, kostnader för kremering, samt för den slutliga deponeringen av askan.

Det förekommer i enstaka fall att en donation måste avbrytas efter dödsfallet. Vid sådana tillfällen utgår ingen ekonomisk ersättning oavsett vad orsaken är till att avtalet avbrutits.

Ja, det går bra att skriva upp sig i båda dessa register. I de fall en organdonation är möjlig att genomföra går denna typ av donation före kroppsdonation, och kroppsdonationen kommer i dessa fall inte att genomföras. Det är Socialstyrelsen som hanterar organdonationsregistret.

Både vi och begravningsbyrån vill uppfylla de önskemål du angett före dödsfallet. Det som står i avtalet vävs ihop med eventuella önskemål som finns beskrivna i det vita arkivet (om något sådant finns), och de detaljer som anhöriga känner till. Därför är det till hjälp om det finns övergripande information i avtalet om dina sista önskningar.

Under rubriken ”Ceremoni” finns det en rad som heter ”Annan ordning”, där du fritt kan beskriva hur du vill eller inte vill ha din ceremoni. Under rubriken ”Gravplats” finns en rad som heter ”Annat” där du kan fritt kan beskriva dina önskemål för gravplats.

De universitet som tar emot helkroppsdonationer har olika upptagningsområden i Sverige. Dessa universitet har liknande, men inte identiska verksamheter. Det är därför viktigt att du tecknar avtal med ett specifikt universitet.

Upptagningsområdet för Göteborgs universitet är Västra Götaland, Halland och Södra sjukvårdsregionen (Skåne och södra Småland). Resterande delar av södra Sverige tillhör Karolinska Institutet eller Uppsala universitetssjukhus, medan mittersta och norra Sverige tillhör Umeå universitet.

Socialstyrelsen - information om upptagningsområden

Från det att vi har tagit emot ditt undertecknade avtal dröjer det ungefär 3 månader innan du får en kopia på det fullständiga avtalet, tillsammans med ett donationskort, i retur. Fördröjningen beror på att avtalet ska skrivas under av flera olika parter och registerföras.

Tyvärr har vi i dagsläget inte möjlighet att skicka bekräftelse på mottaget avtal men vill du försäkra dig om att vi har fått in ditt avtal, är du välkommen att kontakta oss per mejl, kroppsdonation@gu.se, eller ringa vår donationstelefon 0766-18 47 39, telefontid tisdagar 10-12 och torsdagar 13-15. 

Du avslutar enkelt ditt avtal om kroppsdonation genom att kontakta oss via antingen mejl, post eller telefon. Du behöver inte ange varför du valt att ändra ditt beslut. Vi raderar dig då ur våra register utan förbehåll.

Tidigare tillämpades en åldersgräns på 50 år för de som ville ingå avtal om kroppsdonation. Denna åldersgräns har nu tagits bort och det är fritt att registrera sig i donationsregistret för alla som fyllt 18 år. Dock vill vi fortsatt understryka att ingå ett avtal om kroppsdonation är ett stort beslut som bör tänkas igenom grundligt, samt om möjligt förankras i ens omgivning.

För att en donation ska kunna genomföras är det avgörande att vi på Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum vid Göteborgs universitet blir kontaktade av anhöriga eller sjukvården i samband med dödsfallet.

Enklast är att mejla oss på kroppsdonation@gu.se. När vi har bekräftat att den avlidna har avtalat om kroppsdonation med oss kontaktar vi sjukvård, begravningsbyrå och anhöriga, för att ordna med donationen.

Anonymiseringen görs genom att varje kropp, efter mottagandet, bara är känd via ett kodnummer för dem som hanterar den. Avkodning görs inför gravsättning.

De läkarstudenter som kommer i kontakt med donerade kroppar får först en kort utbildning om hur kroppsdonation går till och de etiska regler som vi tillämpar. De introduceras sedan i lokalerna innan undervisningen startar.

Läkare som går kurser vid KAT får en kort genomgång om vår etik före kursstart. Den forskning som görs med hjälp av donerade kroppar genomgår etisk granskning innan den får klartecken av styrelsen för Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum.

Avtalet anger hur länge donationen ska pågå, vanligen mellan ett eller två år. Då kremeras kroppen och vi kontaktar anhöriga för att möjliggöra en avskedsceremoni. Göteborgs universitet ersätter då arbetskostnader för begravningsbyråns arbete, enklaste kista och urna, kostnader för kremering, samt för den slutliga deponeringen av askan.

Donationskansliet

E-post: kroppsdonation@gu.se 

Telefon: 0766 – 18 47 39

Telefontid: tisdagar kl 10.00-12.00 och torsdagar kl 13.00-15.00.