Länkstig

Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
18 000 000
Projekttid
2017 - 2022
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Detta program studeras omdaningen av den svenska arbetsmarknaden mot en ökad polarisering. Den svenska arbetsmarknaden har från ett internationellt perspektiv ofta beskrivits som ”high road” till full sysselsättning.

Utmärkande har varit hög kvalitet i produktion och service, starka parter på arbetsmarknaden, en solidarisk lönepolitik, statligt finansierade utbildningssatsningar samt en omfattande välfärdsstat. Under det senaste decenniet tycks dock uppgraderingen av yrkesstrukturen stannat av.

Sedan början av 2000-talet har den svenska arbetsmarknaden förändrats i
riktning mot en ökad polarisering. De välbetalda jobben fortsätter att öka, men i en långsammare takt. Samtidigt ökar de lågbetalda jobben medan mellanlagret minskar. Denna polarisering innebär att den svenska arbetsmarknaden börjar likna den amerikanska och brittiska.

Forskare

Tomas Berglund, professor, programledare
Kristina Håkansson, professor
Gabriella Elgenius, universitetslektor
Lotta Dellve, professor
Bengt Larsson, professor
Ylva Ulfsdotter Eriksson, universitetslektor
Tommy Isidorsson, universitetslektor
Linda Corin, FD i arbetsvetenskap, utvecklingsledare på ISM, VGR
Denis Frank, universiteslektor

Vedran Osmanovic, universitetslektor, Institutionen för företagsekonomi
Erica Nordlander, universitetslektor
Olof Reichenberg, forskare
Gunnel Hensing, professor, Avd. för samhällsmedicin och folkhälsa
Jesper Prytz, doktorand

 

Projekt som ingår i forskningsprogrammet

WP 1: Job polarisation and social structuration. Tomas Berglund och Olof Reichenberg
WP 2: Flexibilisation and Polarisation. Kristina Håkansson och Tommy Isidorsson
WP 3: Migration and Polarisation – patterns, mechanisms and experiences. Gabriella Elgenius, Denis Frank och Vedran Omanovic
WP 4: Polarised work environment trajectories and consequences for trends of health and sick leave. Lotta Dellve, Linda Corin, Gunnel Hensing
WP 5: The “workers’ collective” and polarisation: trade unions and workers’ representation. Bengt Larsson och Jesper Prytz, doktorand
WP 6: Perceptions of occupations and occupational prestige – mechanisms of the polarisation of the occupational structure. Ylva Ulfsdotter Eriksson och Erica Nordlander