Länkstig

Ödesfabriken

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Ödestankens historia kretsar kring skilda försök att klarlägga de krafter som behärskar människornas liv – om det så påstås vara gudarna eller himlakropparna, generna eller produktionssätten, tillfälligheternas spel eller människans frihet och handlingskraft. Den kommande boken samlar reflektioner och idéhistoriska djupdykningar kring frågor som: är våra liv determinerade och förutbestämda eller har vi frihet att skapa våra egna liv? Var drar vi gränsen mellan det som faller inom och utom vår makt? Mellan det som vi upplever som vårt eget och det som uppfattas som främmande? Har historien som sådan någon mening eller är den bara, som Shakespeares Macbeth uttrycker det, en galnings berättelse, "full av bråk och vrede, och utan någon betydelse”?

En längre diskussion kring Azars forskning om ödet har lagts ut i form av en intervju på Bildningspodden - Anekdot där ämnet presenteras så här:

Är vårt liv här på jorden förutbestämt av en högre makt – eller har vi möjlighet att påverka våra öden? Frågan har sysselsatt människan sedan människan sedan urminnes tider. Vilka betydelser har begreppet rymt genom idéhistorien? Hur har kulturen, konsterna och filosofin gestaltat föreställningar om ödet? Är slumpen ödets motsats, eller snarare en del av dess idé? Behöver öde och fri vilja verkligen stå emot varandra? Kan ödet vara politiskt? Och hur ödestroende är vi idag? Bildningspodden resonerar sig genom ödestankens historia.

Intervjun finns att lyssna på här:

https://anekdot.se/bildningspoddavsnitt/odet/
 

Även GU-journalen har intervjuat Azar på temat:

https://www.gu.se/nyheter/krig-och-dod-michael-azar-tar-sig-an-manniskans-ode

Michael Azar har också publicerat en lång rad essäer på temat – se michaelazar.se – som kan ge en djupare idé om ämnet. Ett kort exempel från Tidningen Kulturen erbjuds här:

https://www.tidningenkulturen.se/utgavor/2018-ars-utgavor/utgava-2018-02/23535-oedet