Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Kohorterna

Först visas en översikt över gjorda insamlingar. Därefter finns länkar till varje kohorts rubrik och där finner ni uppgifter om varje enskilt urval. Ni hittar enkäterna, tekniska rapporter, information om urvalsmetod och övergripande information kring variabelgrupper. Vidare finns länkar till information om enskilda variabler. Sidorna är under uppbyggnad.

Data 2004 1998 1992 1987 1982 1977 1972 1967 1953 1948
Basuppgifter

X

X X X X X X X X X
Skoladministrativa data X X X X X X X X X X
Elevenkät åk 3 (inkl. tester)           X X      
Elevenkät åk 6 (inkl. tester) X X X   X X X X X X
Elevenkät åk 9 X X X X            
"Coronaenkät" åk 10 X                  
Elevenkät åk 10             X X    
Elevenkät åk 12   X X X X X        
Föräldraenkät åk 3             X      
Föräldraenkät åk 6 X X X   X X X X    
Lärarenkät åk 6 X X X   X