Bild
En stor gul stenbyggnad med många fönster
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Våra lokaler

Studenter som läser Bygghantverksprogrammet och Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk vid Institutionen för kulturvård har sin undervisning i våra lokaler i Mariestad. I byggnaden ligger också Hantverkslaboratoriet som hör till institutionen.