Bild
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Efter trädgårdens och landskapsvårdens hantverk

Efter utbildningen har du som trädgårdsmästare ett brett arbetsfält att verka i. Du kan ta anställning i privat eller offentlig sektor eller driva egen verksamhet.

Arbete och karriär

Efter programmet kan du arbeta som trädgårdsmästare i visningsträdgårdar och historiska trädgårdar, i plantskolor och i handelsträdgårdar. Du kan också arbeta i urbana miljöer som parker och trädgårdar eller med skötsel, bevarande och utveckling av natur- och kulturreservat.

Botaniska trädgårdar och kyrkogårdsförvaltningar är arbetsgivare som värdesätter kunniga trädgårdsmästare med kulturvårdsinriktning. Du som intresserar dig för landskapsvård hittar framtida arbetsgivare hos länsstyrelse, kommun, svenska kyrkan och företag i landskapsvårdsbranschen. Plantskolor, skötselföretag, kommunala parkförvaltningar och bostadsbolag anställer trädgårdsmästare på säsongsanställning.

Några av våra tidigare studenter har startat egen firma och arbetar med att gestalta och utveckla trädgårdar, ofta i en kombination med skötseluppdrag. Tidigare studenter som inriktat sig mot landskapsvårdens hantverk har startat egna företag som erbjuder kombinationen av praktisk kunskap och akademisk skolning med färdigheter i att skriva förslag till skötselplaner eller sammanställa inventeringar. 

Mer om branschen

gronajobb.se hittar du olika typer av jobb i de gröna näringarna. 

Fortsatta studier

Programmet ger dig behörighet till masterprogrammet i kulturvård där du får möjlighet att specialisera dig inom trädgård och landskapsvård.

 

Till programbeskrivningen