Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteraturvetenskap, Grundkurs

Kurs
LV1111
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12209
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vad kan litteraturen säga oss om människors tankar och villkor genom historien? Varför lever vissa texter vidare, och hur avgör man egentligen vad som är bra litteratur? I kursen får du inblickar i litteraturens genrer och historia från antiken till våra dagar. Du tränar dig i att analysera litterära texter av olika slag från sonetter till poesislam, från hjälteepos till deckare, från antika dramer till nutida bloggar. Vi diskuterar också litteraturens roll i offentligheten utifrån aktuella debatter. Den textanalytiska verktygslåda som du får under kursens gång är användbar vad du än väljer att arbeta med. Stora delar av undervisningen är obligatorisk.

Kurser med kurskoder LV1115, LV1116, LV1117 och LV1118 motsvarar tillsammans grundkursen i litteraturvetenskap och lämpar sig väl för dig som vill studera för att få behörighet som lärare i skolämnet svenska. Kurserna som ges på  höstterminer är Litteraturens genre (LV1115) och Litteraturhistoria 1 Motiv och tema (LV1116). På våren ges Litteraturhistoria 2: Fiktionella personer (LV1117 ) och Berättande i mediesamhället (LV1118).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Vi ger dig en grundläggande bildning och kunskap om litteratur men också en textanalytisk verktygslåda som är användbar vad du än väljer att arbeta med. Vi studerar skönlitteraturen som konst och som en källa till kunskap om mänskliga och samhälleliga förutsättningar. Kurserna vänder sig till dig som funderar på ett arbetsliv inom kultur- eller informationssektorn där det ställs höga krav på läsförståelse, skrivfärdighet, språkkänsla och vetenskapliga förhållningssätt.
Kurser i litteraturvetenskap ges på grund- och avancerad nivå där ämnet kan utgöra huvudområde för kandidat-, magister- och masterexamen samt vidare studier på forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen har olika undervisnings- och examinationsformer för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. 

Läs mer om vad våra studenter tycker om kursen: https://www.gu.se/nyheter/jag-har-blivit-nastan-manisk-i-mitt-boksamlan…

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten