Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Nisse Nilsson
Länkstig

Juristprogrammet

Program
S2JUR
Grundnivå
4,5 år
270 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G83B
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Kort om programmet

Under programmet kompletteras teoretiska studier med praktisk problemlösning. Studenterna kommer tidigt i utbildningens skede i kontakt med praktiserande jurister. Utbildningen förbereder studenterna för deras framtida yrken genom att låta dem pröva på juristens olika roller och visar hur juridiken förändras beroende på aktörens perspektiv.

Om utbildningen

Juristexamen är en akademisk yrkesexamen. Detta betyder att du som student erhåller undervisning som bygger på vetenskaplig grund för att utveckla sådan kunskap, förståelse, färdighet och värderingsförmåga som krävs för att klara av att arbeta i diverse olika juristroller direkt efter avklarad utbildning. Syftet med utbildningen är att ge dig goda juridiska kunskaper som du både praktiskt kan tillämpa och kritiskt reflektera över. Detta mål nås inte bara genom studier av lagar och andra juridiska texter utan kräver också förståelse för samhället, mellanmänskliga relationer och andra vetenskapliga discipliner än juridiken.

För att nå målet med utbildningen använder vi olika former av pedagogik där du ställs inför kraven att i tal och skrift analysera problem och hantera dem med de juridiska verktygen. Formerna spänner från traditionella katederföreläsningar och seminarier till intervjuer, rollspel med mera. I en tid då alla svenska juristutbildningar har olika inriktningar och specialiteter kan Juridiska institutionen i Göteborg med sin forskningsinriktning erbjuda särskilt goda förutsättningar för studier i kommersiell juridik med socialt ansvar, eller om man så vill social juridik med ekonomisk relevans. Genom vårt samarbete med universitet runt om i världen finns möjlighet att studera utomlands, men också att komma i kontakt med internationella studenter i Göteborg. Juristutbildningen är användbar inom många verksamheter och efter examen kan man arbeta inom ett brett fält i samhället, såväl i Sverige som utomlands. Många arbetar som bl. a företagsjurister, förvaltningsjurister, handläggare, försäkringsjurister, advokater och domare. Goda kunskaper i engelska är en viktig förutsättning för framgångsrika studier på juristprogrammet. Som ett led i internationaliseringen införs engelsk litteratur på allt fler av programmets kurser.

Syftet med utbildningen är att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa. Detta mål nås inte bara genom studier av lagar och andra juridiska texter utan kräver också förståelse för samhället, mellanmänskliga relationer och andra vetenskapliga discipliner än juridiken. Den juridiska metoden är central i juristprogrammet. 

Termin 1-2

Under år ett läser du Grundläggande juridisk metod och Offentligrätt där du sätts in i rättsordningen och de olika roller som jurister förväntas bemästra. I kurserna Obligationsrätt, Immaterial- försäkrings-skadestånds-och konkurrensrätt och Familjerätt behandlas sedan hanteringen av ekonomiska dispositioner mellan företag, konsumenter och familjemedlemmar.

Termin 3-4

Under år två inom Teoriterminen belyses de rättsvetenskapliga traditionerna. Inom kursen läses också förvaltningsrätt och miljörätt. Härpå följer Straff- och processrätt.

Termin 5-6

Under år tre läser du kursen Kredit- och exekutionsrätt som innehåller krediträtt, associationsrätt, exekutionsrätt samt kursen Arbetsrätt med mera. Kursen Internationell rätt för studierna mot de internationella relationerna mellan stater, organisationer och andra enskilda aktörer. De tre grundåren avslutas med kursen Skatterätt med redovisning.

Termin 7-8

Fjärde året väljer du fördjupningskurser med möjlighet att fördjupa dig inom t ex affärsjuridik, sjörätt, miljörätt, social styrning, eller skatte- och bolagsrätt. Du har också möjlighet att läsa välfärdsrätt inom ramarna för juridiska institutionens Rättspraktik.

Under år fyra finns möjlighet till utbytesstudier under en termin vid något av våra partneruniversitet.

Termin 9

Examensarbetet är den avslutande kursen på juristprogrammet (30 hp). Under denna kurs skall kursdeltagarna självständigt författa var sin uppsats.

 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

När studenterna utexamineras har de den kompetens som krävs för juridiskt arbete inom företag och organisationer, nationellt och internationellt, i advokatverksamhet samt i domstolsväsendet och annan offentlig verksamhet. 


Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen på programmet ges med varierade pedagogiska metoder vilka ger studenterna tillfälle att praktiskt tillämpa nyvunnen teoretisk kunskap på scenarios som innehåller lika många osäkerhetsmoment som verkligheten. Individuella arbeten varieras med grupparbeten och mer traditionella tentamina 


Lokaler

Juristprogrammet bedrivs i Handelshögskolans lokaler på Göteborgs universitet. Adress: Vasagatan 1 i Göteborg.

Studier utomlands

Under fjärde året på juristprogrammet finns det möjlighet till utbytesstudier under en termin vid något av Göteborgs universitets partneruniversitet.