Bild
Länkstig

Juristprogrammet

Program
S2JUR
Grundnivå
4,5 år
270 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G83A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

På Handelshögskolans juristprogram kompletteras teoretiska studier med praktisk problemlösning. Studenterna kommer tidigt i utbildningens skede i kontakt med praktiserande jurister. Utbildningen förbereder studenterna för deras framtida yrken genom att låta dem pröva på juristens olika roller och visar hur juridiken förändras beroende på aktörens perspektiv.

Om utbildningen

Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder dig som student en utbildning av hög kvalitet. Programmet är på 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier.

Syftet med juristprogrammet är att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa. Detta mål nås inte bara genom studier av lagar och andra juridiska texter utan kräver också förståelse för samhället, mellanmänskliga relationer och andra vetenskapliga discipliner än juridiken. Den juridiska metoden är central i juristprogrammet.

 I en tid då alla svenska juristutbildningar har olika inriktningar och specialiteter kan Juridiska institutionen i Göteborg med sin forskningsinriktning erbjuda särskilt goda förutsättningar för studier i kommersiell juridik med socialt ansvar.

Juristexamen är en akademisk yrkesexamen. Detta betyder att du som student erhåller undervisning som bygger på vetenskaplig grund för att utveckla sådan kunskap, förståelse, färdighet och värderingsförmåga som krävs för att klara av att arbeta i diverse olika juristroller direkt efter avklarad utbildning.

Så här är programmet upplagt

Hitta kursplan och litteraturlista kan du använda kurskoderna nedan för att få fram mer information.

Termin 1-2

Under första året läser du HRO101 Grundläggande juridisk metod och HRO102 Offentlig rätt där du sätts in i rättsordningen och de olika roller som jurister förväntas bemästra. I kurserna HRO201 Obligationsrätt och HRO 202 Immaterial- försäkrings-skadestånds-och konkurrensrätt behandlas sedan hanteringen av ekonomiska dispositioner mellan företag och konsumenter. I HRO 203 Familjerätt behandlas centrala familjerättsliga regler.

Termin 3-4

Under andra året läser du HRO301 Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt, följt av rättsvetenskap. Därefter följer HRO401 Straffrätt och HRO 402 Processrätt.

Termin 5-6

Under tredje året läser du kursen HRO560 Kredit- och exekutionsrätt som innehåller krediträtt, associationsrätt, exekutionsrätt, därefter kursen HRO580 Arbetsrätt med mera. Kursen HRO600 Internationell rätt tar upp de internationella relationerna mellan stater, organisationer och andra enskilda aktörer. De tre grundåren avslutas med kursen HRO 700 Skatterätt med redovisning.

Termin 7-8

Fjärde året väljer du fördjupningskurser med möjlighet att fördjupa dig inom t ex affärsjuridik, sjörätt, miljörätt, social styrning, eller skatte- och bolagsrätt.

Under år fyra finns möjlighet till utbytesstudier under en termin vid något av våra partneruniversitet.

Studentportalens sidor med aktuellt kursutbud

Fördjupningskurser

Termin 9

HRO800 Examensarbetet är den avslutande kursen på juristprogrammet. Under denna kurs skall du självständigt författa en uppsats (30hp).

Behörigheter och urval

Behörighet

**Historia 1 b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2**

**Behörighetsvillkor**

Utöver ovan angivna behörighetsvillkor gäller för fortsatta studier inom juristprogrammet de behörighetsvillkor som specificeras för respektive kurs och som framgår av respektive kursplan. Vid antagning till fördjupningskurser tillämpas antagning efter flest avklarade högskolepoäng från termin 1 - 6 på juristprogrammet. Vid vårantagningen är maxpoäng 165 hp och vid höstantagningen 180 hp. För det fall studenter med samma högskolepoäng sökt kurs tillämpas vid urval lottning.

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Juristutbildningen är användbar inom många verksamheter och efter examen
kan man arbeta inom ett brett fält i samhället. När studenterna utexamineras har de den kompetens som krävs för juridiskt arbete inom företag och organisationer, nationellt och internationellt, i advokatverksamhet samt i domstolsväsendet och annan offentlig verksamhet. Många av våra alumner arbetar som bl. a företagsjurister,förvaltningsjurister, handläggare, försäkringsjurister, advokater och
domare.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

För att nå målet med utbildningen använder vi olika former av pedagogik där du ställs inför kraven att i tal och skrift analysera problem och hantera dem med de juridiska verktygen. Formerna spänner från traditionella katederföreläsningar och seminarier till intervjuer, rollspel med mera.

Variationen av de olika pedagogiska metoderna ger studenterna
tillfälle att praktiskt tillämpa nyvunnen teoretisk kunskap på scenarier
som innehåller lika många osäkerhetsmoment som verkligheten.
Individuella arbeten varieras med grupparbeten och mer traditionella
tentamina.

Goda kunskaper i engelska är en viktig förutsättning för framgångsrika
studier på juristprogrammet. Som ett led i internationaliseringen införs
engelsk litteratur på allt fler av programmets kurser.

Lokaler

Juristprogrammet bedrivs i Handelshögskolans lokaler på Göteborgs universitet. Adress: Vasagatan 1 i Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Genom vårt samarbete med universitet runt om i världen finns möjlighet att studera utomlands, men också att komma i kontakt med internationella studenter i Göteborg.

Under fjärde året på juristprogrammet finns det möjlighet till utbytesstudier under en termin vid något av Göteborgs universitets partneruniversitet. 

Läs mer om studier utomlands