Bild
Studenter som diksuterar vid ett bord på Humanisten.
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Religionskunskap

Program
L1ÄGY-FREG
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L96D
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inriktningen omfattar 300 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Ämnesstudierna i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet ger såväl en kunskapsbas till första lärarjobbet som en stabil grund att utgå från under ett långt lärarliv. Kurserna ger orientering om de större och tongivande religiösa traditionerna, belyser religiös förändring samt etik och livsåskådning men tränar också din förmåga att analysera religion. Efter den första terminen, som har sin tonvikt på världsreligionerna, etik och livsåskådning, följer ett antal kurser med en mer tematisk inriktning. Teman för dessa kurser är bland annat riter och myter, religion och media, religionspsykologi och -sociologi. Frågor kopplat till undervisning i religionskunskap tas upp i samtliga kurser, men på olika sätt. En viktig fråga du kommer möta handlar om urval och skolämnets målsättningar, men du kommer också närma dig mer praktiknära frågor om hur man kan undervisa. Med religionskunskap som förstaämne har du utöver ämneskurserna också VFU i religionskunskap och du skriver två examensarbeten i ämnet. Sammantaget ger det fördjupade kunskaper om religion och undervisning i ämnet.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Frågor om ämnet? Kontakta studievägledare på respektive ämnesinstitution.

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Observera att det kan finnas särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning under VFU som måste följas.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Med en utfärdad ämneslärarexamen har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom vuxenutbildning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din kursansvariga institution.