Länkstig

Johan Alfonsson

Affilierad forskare

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Johan Alfonsson

Johan Alfonsson är filosofie doktor i sociologi. Han disputerade 2020 på avhandlingen "Alienation och arbete: unga behovsanställdas villkor i den flexibla kaptialimsen". I boken studeras tillvaron för behovsanställda i den flexibla kapitalismen utifrån ett alienationsperspektiv.

Alfonssons forskning berör huvudsakligen frågor om det otrygga arbetslivet, dess orsaker och konsekvenser.

Han deltar sedan februari 2021 i det Fortefinanserade forskningsprojektet "Låglönejobben på den svenska arbetsmarknaden 2005-2020. Vilka är jobben, var finns de och vad förklarar deras utveckling?". I projeket studeras framväxten av låglönejobb i Sverige, vilka som är riskerar att hamna i dessa och varför de växt fram.

Publikationer i urval

Alfonsson, J. (2022). Det otrygga arbetslivet i Sverige - Dess framväxt och konsekvenser. Studentlitteratur AB.

Alfonsson, J. (2022). Arv, miljö eller både och?: En kritisk realistisk kritik av heritabilitetsmetodiken. Sociologisk forskning. 59 (1-2), s.127-148

Alfonsson, J. (2022) "(O)frihet i den flexibla kapitalismen", i Altermark, N. & Dahlstedt, M. (red) Bortom systemskiftet. Mot en ny gemenskap. Stockholm: Verbal förlag.

Alfonsson, J (2022) "Tillsammans med de nyss levande", i Björnsson, A. & Rombach, B. (red) Lägga döden till rätta - hur död administreras i vårt samhälle. Stockholm: Santérus förlag.

Alfonsson, J (2021) ”Sveriges rörelse mot flexibel kapitalism. Anställningsskydd, tillfälliga anställningar och ideologi”, i Wedin, Tomas, Johansson Wilén, Evelina och Wilén, Carl (red.) Ideologikritik – En introduktion. Lund: Studentlitteratur (kapitel i metodbok).

Alfonsson, J (2021) ”Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden” i Suhonen, D; Therborn, G & Weithz, J (red) Klass i Sverige. Lund, Arkiv förlag

Alfonsson, J (2020) Alienation och arbete: Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen. Arkiv Förlag, Lund.

Berglund, T, Håkansson K, Isidorsson T & Alfonsson J (2017) Temporary Employment and the Future Labor Market Status Nordic Journal of Working Life Studies,

Berglund, T, Håkansson K, Isidorsson T & Alfonsson J (2017) Tidsbegränsat anställdas framtida arbetssituation Arbetsmarknad & Arbetsliv

Alfonsson, J (2015) Permanent nykomling - Om behovsanställdas villkor Arbetsmarknad & Arbetsliv