Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Johan Alfonsson

Forskare

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Johan Alfonsson

Johan Alfonsson är filosofie doktor i sociologi. Han disputerade 2020 på avhandlingen "Alienation och arbete: unga behovsanställdas villkor i den flexibla kaptialimsen". I boken studeras tillvaron för behovsanställda i den flexibla kapitalismen utifrån ett alienationsperspektiv.

Alfonssons forskning berör huvudsakligen frågor om det otrygga arbetslivet, dess orsaker och konsekvenser.

Han deltar sedan februari 2021 i det Fortefinanserade forskningsprojektet "Låglönejobben på den svenska arbetsmarknaden 2005-2020. Vilka är jobben, var finns de och vad förklarar deras utveckling?". I projeket studeras framväxten av låglönejobb i Sverige, vilka som är riskerar att hamna i dessa och varför de växt fram.