Länkstig

Isabella Pistone

Doktorand

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C531
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Isabella Pistone

Jag är vetenskapsteoretiker och arbetar som forskare vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet. I min forskning använder jag mig av perspektiv från modern vetenskapsteori och teknik- och vetenskapsstudier (STS). Empiriskt fokuserar jag på välfärdsområden såsom hälso- och sjukvård, social omsorg, folkhälsa och skola och arbetar med att stödja verksamheters lärande och tillvaratagande av olika typer av evidens samtidigt som de gör vetenskapsteoretiska analyser av evidensbasering i välfärdspraktiker.

Jag har ett nära samarbete med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet där jag just nu medverkar i två forskningsprojekt om konsekvenserna av Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 på judiskt liv i Sverige.

Mellan 2019-2023 var jag doktorand i ett FORTE-finansierat treårigt projekt där jag ingick i en forskargrupp som tillsammans med Bräcke Diakoni undersökte vad evidensbasering kan innebära i socialtjänstverksamheter. Genom etnografiska, experimentella och praktiknära studier undersökte vi hur evidensbasering kan integreras i förbättringsarbete. Här är en kort film om några av projektets resultat: https://www.youtube.com/watch?v=Xkx5UTg1Xdg

Tidigare har jag utfört en rad systematiska litteraturöversikter inom folkhälsoområdet inom ramen för två projekt för Folkhälsomyndigheten. Parallellt har jag då också gjort epistemologiska analyser av de gängse metoderna för systematiska litteraturöversikter som en del i min vetenskapsteoretiska forskning.

Jag har tidigare arbetat som sjuksköterska inom akutsjukvård, geriatrik, hemsjukvård och har en kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap från Karolinska Institutet samt en masterexamen i evidensbasering och vetenskapsteori från Göteborgs Universitet.

Forskningsintressen

Evidensbasering i välfärden, vetenskapsteori, teknik- och vetenskapsstudier, förbättringsvetenskap, social omsorg, hälso- och sjukvård, metoder för systematiska översikter, etnografi, standardisering, experimentella metoder inom STS.

Undervisning

Jag undervisar på institutionens masterutbildning i evidensbasering och undervisar bland annat i kritisk granskning av kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig litteratur, metoder för systematiska litteraturöversikter och förbättringsarbete utifrån evidens.

Samverkan

  • Medlem i Society for Social studies of Science (4S)
  • Ingår i institutionens forskningsgrupp om evidensbasering och vetenskapsteori
  • Anknuten till Segerstedtinstitutet som forskare
  • Ingår i Bräcke Diakonis arbete med att bygga infrastrukturer för kunskapsstöd och verksamhetsförbättring