Länkstig

Isabella Pistone

Doktorand

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C531
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Isabella Pistone

Isabella Pistone arbetar för närvarande som doktorand vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet. Sedan 2019 har hon varit doktorand i ett FORTE-finansierat treårigt projekt där hon ingår i en forskargrupp som tillsammans med Bräcke Diakoni undersöker vad evidensbasering kan innebära i socialtjänstverksamheter. Genom etnografiska, experimentella och praktiknära studier undersöker Isabella hur evidensbasering kan integreras i förbättringsarbete. Hon är också med och bygger upp infrastrukturer för kunskapsstöd inom organisationen.

Isabella har också ett nära samarbete med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet där hon tillsammans med en grupp forskare precis har genomfört den första systematiska forskningsöversikten kring utbildningsinsatser mot antisemitism. Forskningen bedrevs i samarbete med Uppsala Universitet och Yad Vashem i Jerusalem.

Tidigare har Isabella utfört en rad systematiska litteraturöversikter inom folkhälsoområdet inom ramen för två projekt för Folkhälsomyndigheten. Parallellt har hon också gjort epistemologiska analyser av de gängse metoderna för systematiska litteraturöversikter som en del i hennes vetenskapsteoretiska forskning.

Isabella har tidigare arbetat som sjuksköterska inom akutsjukvård, geriatrik, hemsjukvård. Hon har en kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap från Karolinska Institutet samt en masterexamen i evidensbasering och vetenskapsteori från Göteborgs Universitet.

I sin forskning använder hon sig av perspektiv från modern vetenskapsteori och teknik- och vetenskapsstudier (STS). Empiriskt fokuserar hon på välfärdsområden såsom hälso- och sjukvård, social omsorg, folkhälsa och skola. Hon ingår i forskningsgruppen Evidensbasering och vetenskapsteori. Forskningsgruppen arbetar med att stödja verksamheters lärande och tillvaratagande av olika typer av evidens samtidigt som de gör vetenskapsteoretiska analyser av evidensbasering i välfärdspraktiker.

Forskningsintressen

Evidensbasering i välfärden, vetenskapsteori, teknik- och vetenskapsstudier, förbättringsvetenskap, social omsorg, hälso- och sjukvård, metoder för systematiska översikter, etnografi, standardisering, experimentella metoder inom STS.

Undervisning

Isabella har erfarenhet av undervisning (som föreläsare, seminarieledare och kursutvecklare) inom evidensbaseringens teori och praktik för professionella inom en rad välfärdsområden. Hon är huvudlärare på institutionens masterutbildning i evidensbasering och undervisar bland annat i kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, metoder för systematiska litteraturöversikter och metoder för förbättringsarbete utifrån evidens.

Samverkan

  • Medlem i Society for Social studies of Science (4S)
  • Ingår i institutionens forskningsgrupp om evidensbasering och vetenskapsteori
  • Ingår i Segerstedtinstitutets arbete med systematiska kunskapssammanställningar
  • Ingår i Bräcke Diakonis arbete med att bygga infrastrukturer för kunskapsstöd och verksamhetsförbättring