Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Isabella Pistone

Doktorand

Avdelningen för lingvistik, logik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Isabella Pistone

Jag är doktorand i forskargruppen Evidensbasering och Vetenskapsteori. Vi i forskargruppen arbetar med att stödja verksamheters lärande och tillvaratagande av olika typer av evidens samtidigt som vi gör vetenskapsteoretiska analyser av evidensbasering i välfärdspraktiker.

Just nu arbetar jag framförallt i ett projekt tillsammans med Bräcke Diakoni där jag undersöker vad evidensbasering skulle kunna innebära inom socialtjänstverksamheter (Forte projekt 2018–00513: ”Utformning av kunskapsunderlag inom social omsorg i spänningsfältet mellan kunskapsstyrning, brukarinflytande och professionstillit”). Mer specifikt berör min forskning vid Bräcke Diakoni att utveckla en slags modell för hur kunskapsunderlag kan se ut och användas på ett sätt som blir relevant för komplexa och starkt föränderliga verksamheter. Viktigt är att modellen skapar utrymme för olika typer av kunskaper vilket är nödvändigt i en verksamhet som präglas så starkt av professionella bedömningar och komplexa problematiker.

Samtidigt är jag är också involverad i andra forskningsuppdrag inom närliggande sektorer som bedrivs av forskargruppen, såsom studier av folkhälsoarbete och primärvård.

Jag är lärare på masterprogrammet i evidensbasering som ges på institutionen.