Länkstig

Ingemar Bohlin

Universitetslektor

Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C575
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ingemar Bohlin

Ingemar Bohlin disputerade i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet 1995, docent sedan 2001.

Har forskat om historiska tolkningar av den darwinistiska biologins födelse, de politiska villkoren för modern polarforskning, begreppet akademisk kvalitet, och om konkurrensen mellan vetenskapliga tidskrifter och digitala arkiv för forskningsresultat.

Anställd som forskarassistent vid Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier 1998-2004, som forskare vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori 2004-2008, och som forskare vid Sociologiska institutionen sedan 2008, allt vid Göteborgs universitet.

Forskaruppehåll vid University of Cambridge och University of Southampton i England och vid Furman University i USA.

Forskningsområden

Konkreta försök, i olika sammanhang, att praktiskt hantera frågor med epistemologiska, sociala och politiska dimensioner. Av särskilt intresse är metoder och teknik som används för att skapa representationer av forskningsobjekt, data eller publikationer. På senare år har Bohlins huvudsakliga forskningsområde varit formella metoder för syntes av forskningsresultat.

Aktuell forskning

Bohlin har lett ett VR-finansierat projekt om evidensbaserad medicin som kommer att avslutas under 2010. Bohlins del av detta projekt gäller framväxten av metoder som används för att bygga upp en robust evidensbas, i synnerhet metaanalys och systematiska översikter. 2009 inleddes ett annat VR-finansierat projekt, vars fokus är användningen av samma typ av metoder i de försök att bygga upp en evidensbaserad praktik som nu pågår inom utbildningssektorn.

Undervisning och handledning

Vetenskapsteori Teknik- och vetenskapssociologi, särskilt teoretiska aspekter Psykoanalysens vetenskapsteori

Samverkan

Bohlin har arbetat inom ramen för ett flertal forskningsprojekt. Han har haft många uppdrag som referee, bl a för National Science Foundation och för flera internationella tidskrifter inom STS-fältet.

De senaste åren har han haft uppdrag för Skolinspektionen och för Sveriges kommuner och landsting.