Länkstig

Kost vid kroniska inflammatoriska sjukdomar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
10 500 000
Projektägare
Institutionen för medicin

Finansiär
ALF-medel Västra Götaland, FORTE, Håkanssons stiftelse, Lennander Stiftelse, Sahlgrenska Universitetssjukhus fonder, Inger Bendix Stiftelse, Göteborgsregionens Stiftelse för Reumatologisk Forskning (GSFR), Iris stipendiat, Magnus Bergvalls stiftelse

Kort beskrivning

Många patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar såsom ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) har kvarstående sjukdomsaktivitet trots läkemedelsbehandling. Därför är det inte ovanligt att den som drabbats av reumatism söker efter möjligheten att själva förbättra sin situation exempelvis genom kost och motion. Tyvärr är kunskapen om specifik kost för personer med reumatism mycket begränsad och därför hänvisas man till generella kostråd. Vi har genom ett flertal interventionsstudier undersökt vilken effekt kosten kan ha för denna patientgrupp.

Vår forskning syftar till att öka kunskapen om specifik kost för personer med reumatism.

Bakgrund

Många patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) har kvarstående sjukdomsaktivitet trots läkemedelsbehandling. Därför är det inte ovanligt att den som drabbats av reumatism söker efter möjligheten att själva förbättra sin situation exempelvis genom kost och motion. Tyvärr är kunskapen om specifik kost för personer med reumatism mycket begränsad och därför hänvisas patienterna till generella kostråd.

Syfte

Studierna inom projektet Kost vid kroniska inflammatoriska sjukdomar syftar till att öka kunskapen om specifik kost för personer med reumatism. Här nedan finns information om våra studier och i vilken fas studierna är.

Bild
Måltider för att jämföra effekten av att äta kött, fisk eller vegetarisk kost.
Foto: Erik Hulander

PIRA  Postprandiell Inflammation vid Reumatoid Artrit 

Huvudsyftet med PIRA (Postprandiell Inflammation vid Reumatoid Artrit) är att se vad som händer i kroppen timmarna efter en måltid med olika livsmedels-sammansättning hos patienter med reumatoid artrit (RA) samt om detta skiljer sig från reaktionen hos personer som inte har RA.

Vi testar här en måltid med rött kött mot en måltid med fisk samt en vegansk måltid. I tillägg till detta jämföra vi reumatiker mot icke-reumatiker för att se om det finns en skillnad i hur dessa personer reagerar på en måltid med rött kött.

Inför studien får deltagare genomgå en undersökning där vi bland annat mäter kroppssammansättning och inflammation genom markörer i blodet. Studien pågår under tre dagar utspridda över tre veckor, en dag per vecka på kost-labbet på Medicinaregatan 13 A. På försöksdagarna serveras en frukostmåltid varefter blodprov tas varje timme under fem timmar. För kontroller (det vill säga personer som inte har RA) genomförs endast måltidsförsöket med rött kött.

PIRA-studien startade i februari 2020, men pausades på grund av covid-19. Studien återupptogs i september 2021 och datainsamlingen avslutades i november.

Vid frågor, ta kontakt med:

Helen Lindqvist, ansvarig forskare
Telefon: 031-786 37 23
E-post: 
helen.lindqvist@gu.se

Läs mer om att delta i forskningsstudien PIRA

PIRA Forskningspersonsinformation (PDF)

ADIRA – Anti-inflammatory Diet In Rheumatoid Arthritis

Huvudsyftet med studien var att försöka minska sjukdomsaktiviteten hos patienter med RA med hjälp av en föreslagen anti-inflammatorisk kost, innehållande mycket frukt, grönsaker, fullkorn, fisk, probiotika och med en hälsosam fettkvalitet.

ADIRA-studien har, liksom MIRA-studien, en cross over-design, vilket innebär att varje individ har ätit både intervention och kontrollkost och därmed jämförs med sig själv. Studien genomfördes under 2017-2018. Totalt 50 patienter med RA randomiserades till att starta med antingen intervention eller kontrollkost under 10 veckor. Efter fyra månaders wash-out bytte de kost. Deltagarna fick mat motsvarande ca 50 % av sitt dagliga energibehov levererat hem via matkassar och uppmuntrades utöver detta att konsumera samma typ av livsmedel för övrigt. Patienterna fortsatte med sin aktuella läkemedelsbehandling under hela studien.

Primärt utfall i ADIRA var sjukdomsaktivitet mätt som Disease Activity Score 28 (DAS28). Sekundära utfall var inflammatoriska markörer, lipoproteinprofil och enkäter som fångar livskvalitet och hälsa. I huvudanalysen, en linjär mixad ANCOVA model av DAS28 för de 47 patienter som fullföljde minst en hel kostperiod, var det ingen signifikant skillnad mellan kosterna. Däremot minskade sjukdomsaktiviteten signifikant under perioden med anti-inflammatorisk kost, vilket den inte gjorde under perioden med kontrollkost. I analyser där de som fullföljde hela studien ingick var skillnaderna mellan kosterna signifikanta för DAS28. Analyser av inflammationsrelaterade markörer, kroppssammansättning och livskvalitet kommer vidare att undersökas.

Bild
Bilden visualiserar studiens upplägg vilket även beskrivs i texten på sidan.
Studiedesign för ADIRA
Foto: Helen Lindqvist

MIRA  Musslor-Inflammation-Reumatoid Artrit

Huvudsyftet med studien var att försöka minska sjukdomsaktiviteten hos patienter med reumatoid artrit (RA) genom ett tillägg av blåmusslor i kosten. Musslor är rika på många viktiga näringsämnen, som vitamin B12, antioxidanter och selen och innehåller även n-3 fettsyror. Musslor är dessutom ett miljövänligt alternativ till fisk. Musselextrakt från en nyzeeländsk/australiensisk mussla har traditionellt använts för att lindra reumatism, men effekterna är inte särskilt väl vetenskapligt dokumenterade. Några tidigare studier om huruvida blåmussla kan lindra reumatism finns inte.

MIRA-studien hade en cross-over design, vilket innebär att varje individ ätit både intervention (måltider med musslor)- och kontrollkost (måltider med kyckling/kött) och därmed jämförts med sig själva. Studien genomfördes under hösten 2015 och våren 2016 (23 individer fullföljde).

Deltagarna åt fem färdiga vegetariska rätter (producerade på Grön Ko, med micvac-metoden) per vecka med tillägg av antingen 75g musselkött (Mytilus edulis) eller 75 g färdiglagad kyckling/kött. Deltagarna randomiserades till att starta med den ena eller andra kosten. Måltiderna levererades hem till deltagarna med ett par veckors mellanrum av företaget mat.se/Coldcargo. Utöver studiemåltiderna åt deltagarna sin normala kost och under hela studien fortsatte de med sin aktuella läkemedelsbehandling. Vid provtagning (i start och slut av varje kostperiod) samlades urin och serum för olika analyser.

Huvudutfallet i studien var Disease Activity Score 28 (DAS28), vilket är ett sammanvägt mått baserat på antal ömma och svullna leder, patientens uppfattning om hälsan enligt visual analog scale (VAS) samt SR och CRP som ett mått på inflammation. Enkäter för livskvalitet och hälsa ingick också. 

Resultaten från MIRA-studien visade att trots det relativt låga intaget av n-3 fettsyrorna EPA och DHA så ökade dessa i erytrocyterna och i plasmafosfolipider. DAS28 var inte signifikant skilt mellan grupperna, men för DAS28-CRP visade perioden med musslor ge ett lägre värde än för perioden med kontrollkost. Analyser av inflammationsrelaterade markörer kommer vidare att undersökas.

Bild
Makrill, potatis och grönsaker. MIRA-studien.
Foto: Helen Lindqvist