Länkstig

Ulla Li Zweifel

Vetenskaplig samordnare

Havsmiljöinstitutet
Besöksadress
Seminariegatan 1F
41313 Göteborg
Postadress
Box 260
40530 Göteborg

Om Ulla Li Zweifel

Min forskning har främst inriktat sig mot biogeokemiska processer och mikroorganismer i havet och luften. Jag har sedan många år också arbetat med att ge vetenskapligt stöd för förvaltning av havsmiljön, bland annat för Helsingforskommissionen (HELCOM), Konventionen för Nordsostatlanten (OSPAR), och FN:s miljöprogram (UNEP). På Havsmiljöinstitutet där jag har min hemvist på Göteborgs universitet arbetar jag bland annat med att ta fram utredningar, synteser och underlag för svensk havsförvaltning. Miljöpolicys som jag arbetat med inkluderar EU:s havsmiljödirektiv och ramdirektiv för vatten, HELCOM:s aktionsplan för Östersjön och OSPAR:s strategi för Nordostatlanten.

Utvalda publikationer:

2022 Zweifel, U.L., Grimvall, A. och Sundblad, E-L. Uppföljning av miljöåtgärders effekter på kust och hav. Rapport nr 2022:8 Havsmiljöinstitutet

2022 Zweifel, U.L, Sjöholm, J., Kumblad, L., Nilsson, J. och Grimvall, A. Utvärdering av LOVA 2017–2021. Kartläggning av lokala vattenvårdsprojekt och åtgärdernas potentiella miljöeffekter. Rapport nr 2022:5, Havsmiljöinstitutet

2021 Palialexis, A., Kousteni, V., Boicenco, L., Enserink, L., Pagou, K., Zweifel, U.L., Somma, F., Cheilari, A., Connor, C. Monitoring biodiversity for the EU Marine Strategy Framework Directive: Lessons learnt from evaluating the official reports. Marine Policy, 128, 104473, doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104473

2021 Haldin, J. and Zweifel U.L. (eds). HELCOM Science Agenda. HELCOM

2020 Sundblad, E-L., Grimvall, A. och Zweifel, U.L. Drivkrafter i samhället bakom belastningar på havsmiljön, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2020:8.

2018 Lena Bergström, Heini Ahtiainen, Lena Avellan, Sara Estlander, Juuso Haapaniemi, Jannica Haldin, Laura Hoikkala, Marta Ruiz, Owen Rowe, Ulla Li Zweifel (eds), HELCOM: State of the Baltic Sea – Second HELCOM holistic assessment 2011-2016. Baltic Sea Environment Proceedings No. 155.

2018 Hagström, Å., Azam, F., Berg, C. & Zweifel, U. L. Isolates as models to study bacterial ecophysiology and biogeochemistry. Aquatic Microbial Ecology, 80(1), 15-27

2018 Laamanen, M., Korpinen, S., Zweifel U.L. and J.H. Andersen. Ecosystem-based management for the Baltic Sea: What is a healthy ecosystem? In: Biological Oceanography of the Baltic Sea, Springer.

2016 Borg, J., Kääriä, P., Zweifel, U.L. Ecological coherence assessment of the Marine Protected Area network in the Baltic. Baltic Sea Environment Proceedings. No. 148.

2012 Zweifel, U L., Hagström, Å., Holmfeldt, K., Thyrhaug, R. Geels, C., Frohn, L.M., Skjøth , C.A. and U. Gosewinkel Karlson. High bacterial 16S rRNA gene diversity above the atmospheric boundary layer, 28: 481-498.