Länkstig

Mari Wollmar

Doktorand

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mari Wollmar

Mari Wollmar är doktorand i kostvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Avhandlingsarbetet "Opportunities and challenges for a shift towards more plant based diets in public and private meals considering climate impact, health aspects and acceptance"

Avhandlingsarbetet syftar till att utvärdera matens klimatpåverkan både på individnivå och inom skolmåltiden, hur vi kan gå mot en mer växtbaserad kost utan att kompromissa med näringsinnehåll eller hälsa.

Avhandlingsarbetet har två infallsvinklar, två delarbeten med fokus på individer som idag har en större klimatpåverkan, det vill säga ett högt intag av animaliskt protein. Resterande arbeten med fokus på skolmåltiden där det redan idag tas stor hänsyn till att försöka minska klimatpåverkan från måltiderna. Här kommer istället näringsinnehåll, framförallt järninnehåll, beräknas för att säkerställa att de produkter/ måltider som ersätter kött har ett fortsatt tillräckligt järninnehåll.

En utmaning när kosten blir mer växtbaserad och köttintaget minskar eller helt utesluts är att säkerställa ett adekvat järnintag för dem med högst järnbehov. Något som ofta försummas i debatten är köttets höga näringsvärde och dess höga innehåll av tillgängligt järn, vilket är viktigt för fysisk och mental funktion inklusive inlärningsförmåga.

Idag finns det sparsamt forskningsbaserade bevis eller riktlinjer för hur man bäst kan anpassa köttinnehållet i måltider både för grupper och individer utan att påverka näring och hälsostatus. Det finns liten kunskap om konsumenternas beteende när det gäller livsmedelsval och preferenser för "livsmedel med låg klimatpåverkan" och hälsa.

Det finns några initiativ, främst inom den offentliga livsmedelssektorn, för att minska klimatpåverkan i maten som serveras. Ofta ersätts köttingredienser med grönsaker och spannmål (baserat på soja och/eller Quorn) eller rött kött med fågel/kyckling, vilket minskar CO2ekv radikalt.

Järnabsorptionen är dock mycket lägre i fågel, grönsaker och spannmål jämfört med rött kött. Därför riskerar vi ökad förekomst av järnbrist och dess konsekvenser bland barn och ungdomar om rött kött ersätts med vegetariska alternativ utan rätt kunskap. I Agenda 2030 betonas målen inte bara klimatpåverkan som en del av en hållbar utveckling, utan också god hälsa i befolkningen, och flickor och kvinnors lika villkor