Länkstig

Marin mikropaleontologi

Kurs
MG0230
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21505
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i marin mikropaleontologi, utgöra grund för vidare studier i ämnet samt ge stödkunskaper åt studerande inom annat huvudämne. Kursen omfattar studier av betydelsefulla delar av den marina mikrofossila faunan och floran. Ett viktigt studieområde är bottenlevande och planktiska mikroorganismer och deras betydelse för tolkning av såväl nutida som forntida havsmiljöer och klimat. Mikropaleontologin är väsentlig för såväl vetenskapliga tolkningar och analyser som tillämpningar inom bl a miljögeologin och petroleumgeologin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 60 hp inom geovetenskap. Alternativt godkända kurser 60 hp inom marina vetenskaper samt genomgången kurs GV1420 (Geovetenskap, Mark, 15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler