Länkstig

Sex forskningsprojekt vid GU får finansiering av RJ

Publicerad

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat att bevilja drygt 21 miljoner kronor till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet. Dessutom får Litteraturbanken 10,5 miljoner kronor i kategorin infrastruktur för forskning.

Att ge och ta kritik, ökad mångfald och inkludering, stenålderslandskapet på Falbygden, medeltida skandinaviska föreställningar om framtiden samt effekter av den nya våldtäktslagstiftningen, varaktig fred efter konflikter. Bredden på ämnen är stor bland de treåriga projekt vid Göteborgs universitet som nu får del av de medel RJ delar ut.

Störst summa får ett arkeologiskt projekt som ska studera dolda aspekter av stenålderslandskapet på Falbygden i Västergötland. Drygt 5 miljoner kronor ska användas till att lokalisera så kallade neolitiska centralplatser med hjälp av bland annat flygplan och drönare. Det handlar om stora platser, inhägnade av palissader och dikessystem, och arkeologer tror att den här typen av lämningar fyllde en viktig social funktion i stenålderssamhället.

Dessutom får Litteraturbanken, som är ett samarbete mellan Svenska Akademien, Kungliga biblioteket och Språkbanken vid Göteborgs universitet, nästan 10,5 miljoner inom kategorin infrastrukturprojekt. Bidraget ska gå till att digitalisera den svenska skönlitteratur som publicerades separat under hela 1800-talet, och göra den tillgänglig för allmänheten, skolor och bibliotek. Föreståndare för Litteraturbanken är Mats Malm, professor i litteraturvetenskap.

Totalt fick 51 treåriga projekt och 9 infrastrukturprojekt vid svenska lärosäten del av RJ:s utdelning på drygt 335 miljoner kronor. 

Forskningsprojekt vid GU som beviljats medel

Oskar Lindwall, Institutionen för tillämpad IT
Att ge och ta kritik: Återkopplingens känsliga natur
3 620 000 kronor

Åsa Wettergren, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik
4 696 000 kronor

Karl-Göran Sjögren, Institutionen för historiska studier
Det gömda landskapet. Att lokalisera neolitiska centralplatser med hjälp av fjärranalys, geofysik och arkeologi
5 082 000 kronor

Kristen Kao, statsvetenskapliga institutionen
Från vedergällning till förlåtelse: att stärka varaktig fred i samhällen som genomlevt konflikt
3 141 000 kronor

Philip Lavender, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Framtiden i det förflutna: Medeltida skandinaviska föreställningar om det som skulle komma
2 081 000 kronor

Ulla Eriksson-Zetterquist, Gothenburg Research Institute (GRI)
Att öka mångfald och inkludering – globala strategier, utmaningar och konsekvenser
2 810 000 kronor