Göteborgs universitet
Länkstig

Medeltida spiksmide

Spik är ett byggnadsmaterial som kan ge värdefull information om både en enskild byggnads och om. byggandets historia. Gästhantverkarprojektet "Medeltida spiksmide" har bidragit med viktig kunskap inför återuppbyggnaden av den nedbrunna medeltidskyrkan i Södra Råda, men också om medeltida spiksmide i stort.

Spik - en väg till historisk kunskap

Genom att studera en historisk spik går det att få information dåtidens smidesteknik, om järnet som material och järnframställningsprocessen. En fördjupad kunskap om olika spiktyper och deras användning under olika tider kan bidra till att sortera en byggnads historiska lager. 

Spik i brandresterna

Smeden Mattias Helje har i detta gästhantverkarprojekt, som pågick under 2015-2016, tagit utgångspunkt i de spikar som samlades upp i brandresterna efter Södra Råda gamla kyrka. Många hundra kilo spik låg osorterade huller om buller i plastpåsar och kartonger, ofta med en kort notering om var spiken samlats upp vid den arkeologiska utgrävningen. Norr om kyrkan, längs södra väggen o.s.v.

Mattias Helje har sorterat all spik och delat in dem i en kronologi. En hel del smidda spikar har tolkats komma från kyrkans byggnadstid medan andra smidda spikar är yngre. Den maskingjorda klippspiken och trådspiken har inte undersökts närmare. 

Två typer av spik

Med anledning av den pågående rekonstruktionen av Södra Råda gamla kyrka har projektet kommit att koncentreras kring en undersökning av de medeltida spikarna. Kyrkan uppförs på samma sätt som den ursprungligen byggdes i början av 1300-talet. Vilka typer av spik användes vid byggandet, hur har de använts, hur är de framställda? Mattias har hittat två huvudsakliga varianter av spik som användes vid kyrkbygget. En spik med ett huvud som innehåller mycket material och som finns i många olika längder, och en spik som har ett betydligt nättare huvud. 

Gästhantverkarprojektets slutrapport presenterades vid ett seminarium i oktober 2016. Vid seminariet medverkade också smidesstudenter från Sätergläntan och redovisade ett projektarbete om smide av spik efter Mattias Heljes förebild.

Bilden visar förstasida på skriften Medeltida byggnadsspik

Läs rapporten "Medeltida spiksmide - En undersökning av spikmaterialet från Södra Råda gamla kyrka av Mattias Helje (2016)

Medeltida byggnadsspik (PDF)