Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en slipsten och hä under som håller ett lieblad
Länkstig

Landskapsvård: Examensarbeten

Här finner du länkar till några intressanta examensarbeten med inriktning landskapsvård. De är skrivna av studenter vid programmet Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, Institutionen för kulturvård. Fler arbeten finns att söka och ladda ner på https://gupea.ub.gu.se