Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar ett marmorerat sidoräcke i Göteborgs domkyrka.
”Carrara”-marmorering på sidoläktarens räcke i Göteborgs domkyrka.
Foto: Eva Wilms
Länkstig

Gult är fult? Om vit linoljefärgs benägenhet att gulna

Karakteristiskt för linolja är att den med tiden gulnar kraftigt. Hur har man traditionellt förhållit sig till detta, och hur hanterar dagens hantverkare problemet? Det har undersökts i ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet.

Lasyrolja med skyddslack

Gästhantverkarprojektet ”Gult är fult?” är sprunget ur två dekorationsmålares uppdrag att marmorera vit carrara i Göteborgs domkyrka med linoljeprodukter. I åtgärdsprogrammet för kyrkan föreskrevs att marmoreringen skulle utföras i lasyrolja och därefter skyddslackas. 

Dekorationsmålarnas yrkeserfarenhet sa dem att detta skulle kunna innebära risk för ett ojämnt och fult gulnande. Istället föreslog de användning av vit färdigstrykningsfärg (linoljefärg) som sedan skulle marmoreras vått i vått. Ytan skulle bli tålig och homogen, åldras i samma takt. Ingen lack skulle behövas eftersom glansen skulle bli densamma över hela ytan. Hypotesen var även att gulningen därigenom skulle bli mindre. Efter en lång process fick de igenom sin önskan om hur marmoreringen skulle göras.

Går det att motverka gulning?

Att linolja ofta gulnar kraftigt är ett faktum som alltid har varit ett bekymmer. Men hur har man traditionellt förhållit sig till linoljans naturliga benägenhet att gulna? Finns det knep som historiskt har använts, och används, för att motverka gulningen? I gästhantverkarprojektet undersökte Eva Wilms, dekorationsmålare och konstnär, hur andra målare, färgtillverkare och konservatorer förhåller sig till gulning idag, och hur man historiskt har gjort. Tillvägagångssättet har varit  intervjuer med kunskapspersoner och studier av äldre litteratur kombinerat med egna yrkeserfarenheter.

Mängden pigment spelar roll

Under arbetet har ett flertal förklaringar och parametrar som alla spelar roll för gulningen fram- kommit. En av de förklaringar som återkommit frekvent i både intervjuer och litteratur är mängden linolja i förhållande till pigment. Enkelt uttryckt: ju mer pigment som är bundet i oljan desto mindre olja kan gulna. Denna insikt gav svar på huvudfrågan i projektet.
Med utgångspunkt i detta blir också underlaget och underlagets behandling viktiga för slutresultatet. Linoljan måste kunna tränga in jämnt och ordentligt i underlaget, inte bara för vidhäftningens skull, utan också för att minska gulningen.

Beställ skrift(er)

Pris för tryckt(a) ex: 110kr/st

+ 60kr för frakt, emballage och expeditionsavgift för ett exemplar eller 120kr för två eller fler skrifter ur Hantverkslaboratoriets samling.

Bilden visar omslaget till Hantverkslaboratoriets skrift Gult är fult - om vit linoljefärgs benägenhet att gulna