Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar ett hus byggt i stolpverk med vasstak
Foto: Michael Andersén
Länkstig

Brandsäkra stråtak

Strå har av tradition varit ett viktigt takmaterial i södra Sverige. För att kunna underhålla, lägga om och lägga nya tak behövs kunskap. En branschvägledning med tillhörande brandskyddsklassning av stråtak är målet för ett nytt gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet.

Handbok om stråtak

Michael Andersén är byggmästare och taktäckare, dessutom ordförande i Svenska taktäckareföreningen som organiserar ett 20-tal medlemsföretag. Han kommer inom ramen för gästhantverkarprojektet ”Stråtak – hur kan vi bevara våra bästa tak” att färdigställa en handbok om stråtak, tänkt att fungera som en branschvägledning. Tanken är att även den övriga byggbranschen ska kunna ha nytta av handboken vid planering, projektering, uppförande och underhåll av stråtak.

Prover, recept och beskrivningar

För att handboken ska få genomslag behövs Boverkets godkännande för tak, T. Eftersom strå är ett brännbart material, även om vass är svårantändligt, krävs ett takunderlag av obrännbart material, i detta fall lera. För att få ett godkänt brandskydd behövs prover, recept samt beskrivningar. Projektet syftar även till att skapa detta. Recept på olika lerblandningar kommer att tas fram och testas med målet att få stråtak brandskyddsklassade.

Nödvändig brandskyddsklassning

Projektet kommer att samla befintlig kunskap om hur stråtak underhålls, läggs och och nyskapas, samt förhoppningsvis även bidra till den nödvändiga brandskyddsklassningen. Det pågår under 2020-2021 och kommer att resultera i ovan nämnda handbok samt presenteras i olika sammanhang. 

Gästhantverkarprojekt om brandsäkra stråtak

Gästhantverkare: Michael Andersén

Projekttid: 2020-2021