Bild
hjärna med epileptiska blixtar
Foto: Gerd Altmann
Länkstig

Stigma och socioekonomi vid epilepsi

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
Föreningen Margarethahemmet, Linnea och Josef Carlsson stiftelse, Rune och Ulla Amlövs stiftelse, Amlövs stiftelse, Neuroförbundet, ISNF

Kort beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka psykosociala faktorers påverkan på hälsa hos personer med epilepsi i relation till födelseland och etnicitet samt att utforma en stödmodell för personer som särskilt påverkas av dessa faktorer. Målsättningen är att identifiera möjligheter att främja jämlik vård för personer med epilepsi.

Publikationer 

Andersson K, Ozanne A, Zelano J, Malmgren K, Chaplin JE. Perceived stigma in adults with epilepsy in Sweden and associations with country of birth, socioeconomic status, and mental health. Epilepsy Behav. 2022 Nov;136:108886: 1-8. doi: 10.1016/j.yebeh.2022.108886. Epub 2022 Sep 21.PMID: 36152384

Andersson K, Ozanne A, Bolin K, Tomson T, Zelano J. Valproic acid and socioeconomic associations in Swedish women with epilepsy 2010-2015. Acta Neurol Scand. 2021 Feb 1. doi: 10.1111/ane.13397. Online ahead of print.PMID: 33523460

Andersson K, Strang S, Zelano J, Chaplin J, Malmgren K, Ozanne A. Multiple stigma among first-generation immigrants with epilepsy in Sweden. Epilepsy Behav. 2021 Feb;115:107638. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107638. Epub 2020 Dec 14.PMID: 33334721

Andersson K, Ozanne A, Edelvik Tranberg A, Chaplin J, Bolin K, Malmgren K, Zelano J. Socioeconomic outcome and access to care in adults with epilepsy in Sweden: A nationwide cohort study. Seizure. 2019; 74: 71-76. doi: 10.1016/j

Deltagare

Klara Andersson klara.a.andersson@vgregion.se

Anna Hjort, forskningsassistent