Länkstig

Martin Dalin prisas för projektansökan av Svenska Läkaresällskapet

Publicerad

SCCR-forskargruppledaren Martin Dalin tilldelas Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga projektansökan.

Martin Dalin, docent på Sahlgrenska Akademin samt forskargruppledare på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning (SCCR) och Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine (WCMTM), mottar Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga projektansökan.

Detta pris medför att projektet ”Skräddarsydd analys av cirkulerande tumör-DNA som markör för behandlingssvar och återfall vid barncancer” belönas med 100 000 kronor.

Ta del av hela pressmeddelandet