Länkstig

Anders Ståhlberg och Martin Dalin får bidraget MTI2019 från Barncancerfonden

Publicerad

Varje år utlyser Barncancerfonden och MedTech4Health forskningsanslag för utvecklings- och innovationsprojekt inom området medicinteknisk innovation för barn med cancer. Detta år beviljades endast två av dessa bidrag (MTI2019), varav båda till forskare på Göteborgs Universitet.

Ett av MTI2019-bidragen tilldelades Anders Ståhlberg och Martin Dalin på Sahlgrenska Cancer Center, med Ståhlberg som huvudsökande och Dalin som akademisk medsökande. Totalt 3 miljoner kr beviljades dessa två forskare, varav 2 miljoner kommer från Barncancerfonden och 1 miljon kr från MedTech4Health.

Syftet med MTI-bidraget är att åstadkomma produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för cancerdrabbade barn och deras familjer. Projekt kan syfta till att utveckla ny teknik för barn med cancer eller anpassa befintlig teknik till barn med cancer. Det beviljade bidraget för Ståhlberg och Dalin har titeln "Ultrakänslig detektion av fusionsonkogener i vätskebiopsier vid barncancer".

Läs mer om de beviljade forskningsanslagen 2019 från Barncancerfonden.