Länkstig

Signe Askersjö

Doktorand

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E 502a
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Signe Askersjö

  • Doktorand i socialantropologi, Göteborgs universitet, 2020 –
  • Masterexamen i socialantropologi, Stockholms universitet, 2016–2018
  • Kandidatexamen i socialantropologi, idéhistoria, internationella relationer, Stockholms universitet, 2013–2016

Forskningsprojekt: Convivial Coexistence or Discomfortable Divergence – a study on everyday practices of diversity in a post-migrant society.

”Sverige är sämst på integration” – en fras uttryckt så ofta att den har blivit något av ett axiom. Den sociala och politiska integrationsdebatten utgår vanligen från att integration innebär omedelbara problem. Mitt projekt ifrågasätter denna normativa uppfattning om integration, och antar istället integration som en process i vilken vi alla ingår. Inom projektet undersöks alternativa metodologiska utgångspunkter till integrationsforskning i Sverige. Med ett kritiskt förhållningsätt utmanas och problematiseras integrationsbegreppets användning i sociala samt politiska diskurser. Projektet tar avstamp i tre olika fält: det levda fältet, det diskursiva fältet och det metodologiska fältet. Integration undersöks genom hur det praktiseras, upplevs och förhandlas på arbetsplatser i Göteborg samt hur arbetsrelaterade integrationsfrågor diskuteras i politiska och sociala diskurser. Samtidigt som projektet frågar hur det diskursiva fältet och det levda fältet förhåller sig till varandra, undersöks en metodologisk reflexiv metod för att skapa ett kritiskt studium av integration i Sverige. Frågor som ställs i projektet fokuserar kring användningen av sociala kategorier i såväl det levda och i det diskursiva fältet som i akademisk forskning.

Mitt projekt ingår i det Forte finansierade projektet: Att praktisera integration: Identitet och förhandlingar kring etnicitet, kultur och religion i den svenska vardagen, tillsammans med Lisa Åkesson och Jörgen Hellman.